5 Φεβ 2009

1,5 δις. ευρώ για βιολογικούς καθαρισμούς
και αποχετευτικά δίκτυα

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ
3 Φεβρουαρίου 2009, 20:25

Έργα βιολογικών καθαρισμών και δικτύων αποχέτευσης ύψους 1,5 δις. ευρώ προκηρύσσει το ΥΠΕΧΩΔΕ, την ίδια στιγμή που η Κομισιόν απειλεί με νέα παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λόγω της μεγάλης καθυστέρησης που εμφανίζει η χώρα μας στην επεξεργασία των αστικών λυμάτων στην περιοχή του Θριάσιου πεδίου.

Η ΕΕ έχει στείλει στην Ελλάδα γραπτή προειδοποίηση καθώς δεν έχει ακόμα συμμορφωθεί με απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του 2004 που την καλούσε να προχωρήσει στις αναγκαίες υποδομές που θα προστάτευαν τον κόλπο της Ελευσίνας από την εκτεταμένη ρύπανση. Κατά δήλωση μάλιστα του ΥΠΕΧΩΔΕ τα έργα αυτά δεν θα είναι έτοιμα νωρίτερα από το τέλη του 2010.

Τα νέα έργα που δρομολογούνται από το υπουργείο αφορούν σε οικισμούς της χώρας με πληθυσμό άνω των 2.000 κατοίκων ώστε να επιτευχθεί η προστασία της ποιότητας των υδάτινων αποδεκτών (ποταμών, λιμνών, ακτών, υπόγειων υδροφορέων, κ.α.) και το νερό να επαναχρησιμοποιείται για άρδευση σε περιοχές με περιορισμένους υδάτινους πόρους.

Σύμφωνα με μελέτη που έγινε από το ΥΠΕΧΩΔΕ σε συνεργασία με τους δήμους, οι οικισμοί στους οποίους θα γίνουν τα έργα θα ξεπεράσουν τους 350 και θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται και τα απαραίτητα έργα προστασίας της υδρολογικής λεκάνης του ποταμού Μόρνου, που υδροδοτεί την πρωτεύουσα, καθώς και της λίμνης Κορώνειας στο Νομό Θεσσαλονίκης.

Σε πρώτη φάση η πρόσκληση υποβολής προτάσεων που απευθύνει το υπουργείο αφορά έργα προϋπολογισμού 300 εκ. ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου