6 Φεβ 2015

Σε ποιους Δήμους επέβαλλε πρόστιμα το ΥΠΕΚΑ για ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων

Δείτε σε ποιους Δήμους επέβαλλε πρόστιμα το ΥΠΕΚΑ για ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων

6/2/2015
Πρόστιμα επεβλήθησαν σε δήμους για ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων, για συλλογή – μεταφορά σκουπιδιών χωρίς την απαιτούμενη άδεια και άλλες παραβάσεις, τα οποία διαπίστωσαν κατά τη διάρκεια ελέγχων οι επιθεωρητές Περιβάλλοντος. Ειδικότερα, στις εξής μονάδες επιβλήθηκαν πρόστιμα:

*232.200 ευρώ στον Δήμο Λαμιέων για τη λειτουργία του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) στη θέση «Νευρόπολη». Διαπιστώθηκε διάθεση στον ΧΥΤΑ αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων, μη σύννομη διαχείριση μεταχειρισμένων ορυκτελαίων για το 2013, πλημμελής λήψη μέτρων αντιπυρικής προστασίας, παράλειψη κατασκευής και λειτουργίας έργων διαχείρισης στραγγισμάτων, παραμονή λιμναζόντων στραγγισμάτων στην επιφάνεια του ΧΥΤΑ κτλ.
*87.300 ευρώ στον Φορέα Διαχείρισης Στερεών
διαβάστε περισσότερα...