12 Αυγ 2009

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ: Πρόταση για την εναλλακτικη διαχείριση απορριμάτων Δήμου Λάμπης Ρεθύμνου

Προς:
Δήμαρχο Λάμπης
Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Λαμπης
Σύλλογο Γυναικών Σπηλίου
Πολιτιστικό Σύλλογο Σπηλίου
Σπήλι, 10 Αυγούστου 2009


Θέμα: Πρόταση για την Εναλλακτική Διαχείριση Απορριμμάτων Δήμου Λάμπης, με στόχο τα Μηδενικά Απόβλητα


Αγαπητέ Δήμαρχε, αγαπητοί Δημοτικοί Σύμβουλοι, μέλη του Συλλόγου Γυναικών Σπηλίου, μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Σπηλίου

Σχετικά με το φλέγον θέμα της διαχείρισης απορριμμάτων του Δήμου Λάμπης, θεωρώντας την πλούσια εμπειρία πολλών Δήμων και Πόλεων στην Ευρώπη και αλλού, και με γνωστά τα προβλήματα ρύπανσης που προκύπτουν απο τη λειτουργία όλων των ΧΥΤΑ (συμπεριλαμβανόμενου και του ΧΥΤΑ Αμαρίου, στον οποίο καταλήγουν τα απορρίμματα του Δήμου μας) αλλά και με δεδομένα τα προβλήματα χωροθέτησης νέων μονάδων επεξεργασίας και τελικής διάθεσης απορριμμάτων σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, σας καταθέτουμε πρόταση εκ μέρους των Οικολόγων Πράσινων Κρήτης και της Τοπικής Κίνησης Ρεθύμνου για την ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ των απορριμμάτων που θέτει ως στόχο την δραστική ΜΕΙΩΣΗ της παραγωγής τους μέσω της ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ/ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ του μεγαλύτερου μέρους των απορριμμάτων του Δήμου Λάμπης, έτσι ώστε τελικά, σε ένα χρονικό ορίζοντα μιας δεκαετίας, να οδηγείται για ταφή μόνο το 10-20% της σημερινής ποσότητας απορριμμάτων του Δήμου μας.

Είναι γνωστό ότι η Περιβαλλοντική Πολιτική σε Ευρωπαικό επίπεδο αλλά και η Ελληνική Νομοθεσία θέτει ως στόχο την εφαρμογή της στρατηγικής για την Πρόληψη, Επαναχρησιμοποίηση και Ανακύκλωση/Κομποστοποίηση των απορριμμάτων που έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση της ποσότητας και επικινδυνότητας των αποβλήτων που καταλήγουν σε τελική διάθεση (ταφή ή καύση). Στην Ελλάδα ο νόμος 2939/2001 για την Εναλλακτική Διαχείριση Συσκευασιών και άλλων Προιόντων προβλέπει μέσω του άρθρου 8 την υποχρεωτική εφαρμογή προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης υλικών συσκευασίας (χαρτι, γυαλί, πλαστικό μέταλλα, ξύλο) και άλλων προιόντων όπως βιοαποικοδομήσιμα οργανικά απόβλητα, ηλεκτρικά/ηλεκτρονικά απόβλητα, παλαιά ελαστικά, ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές, χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια, απόβλητα εκσκαφών και κατεδαφίσεων, ρουχισμό, παλιά επιπλα, οχήματα τέλους κύκλου ζωής. Σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο οι Δήμοι είναι υπεύθυνοι για την οργάνωση και αποτελεσματική εφαρμογή προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης για την επίτευξη δεσμευτικών ποσοτικών στόχων μείωσης απορριμμάτων.
Στα πλαίσια αυτά οι Οικολόγοι Πράσινοι Κρήτης/ Τοπική Κίνηση Ρεθύμνου προτείνουμε:

1. Την οργάνωση προγράμματος Δημοτικής Κομποστοποίησης οργανικών υπολειμμάτων απο οικίες και αγροτική παραγωγή (πράσινα απορρίμματα, κλαδέματα, φυτικά υπολείμματα απο νοικοκυριά και αγροκτήματα) με στόχο την δημιουργία καλής ποιότητας κομπόστ που θα αξιοποιηθεί ως εδαφοβελτιωτικό για αγροκτήματα της περιοχής και για ανάγκες του Δήμου. Μεσα απο το πρόγραμμα αυτό μπορούμε να επιτύχουμε έως και 35% μείωση της ποσότητας των απορριμμάτων που σήμερα οδηγούνται για ταφή και είναι υπεύθυνα για την παραγωγή βιοαερίου και άλλων αέριων ρύπων (αέρια που συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή και την ατμοσφαιρική ρύπανση) και των επικίνδυνων στραγγισμάτων σε ΧΥΤΑ.

2. Την συνεχή ενημέρωση, ευαισθητοποίηση των δημοτών για αποφυγή προιόντων με περιτή συσκευασία, την αποφυγή πλαστικής τσάντας μιας χρήσης, την προτίμηση σε τοπικά προιόντα που διατίθενται σε συσκευασίες πολλαπλής χρήσης (π.χ γυάλινα μπουκάλια αναψυκτικών και μπύρας που επιστρέφονται).
3. Την άμεση έναρξη προγράμματος χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας με το σύστημα των μπλέ κάδων για χαρτί, γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο, σιδηρούχα μέταλλα, τετραπακ, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, με ταυτόχρονη ενημέρωση των δημοτών για την ουσιαστική συμμετοχή τους στο πρόγραμμα και την αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης.
4. Την οργάνωση προγραμμάτων διαχείρισης με ξεχωριστή συλλογή και ανακύκλωση προιόντων όπως:
Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές
Μπαταρίες και συσσωρευτές
Χρησιμοποιημένα ελαστικά
Χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια
Χρησιμοποιημένα λάδια απο κουζίνες/εστιατόρια
Ληγμένα φάρμακα, σπασμένα θερμόμετρα υδραργύρου
Συσκευασίες απο χρησιμοποιημένα/ληγμένα φυτοφάρμακα (έμφαση ωστόσο θα πρέπει να δοθεί στην μείωση της χρήσης των αγροχημικών που είναι υπεύθυνα για την αύξηση των θανάτων απο καρκίνο και για σοβαρές βλάβες στα οικοσυστήματα και τη βιοποικιλότητα)
Οχήματα τέλους κύκλου ζωής
Παλαιά έπιπλα
Ρουχισμό και παλαιά υποδήματα
Απόβλητα εκσκαφών κατεδαφίσεων

Τα οφέλη απο την εφαρμογή των παραπάνω προγραμμάτων είναι πολλαπλά και αφορούν όχι μόνο στην προστασία του πολύτιμου περιβάλλοντος της περιοχής μας και της σπάνιας βιοποικιλότητας της, αλλά και στην επίτευξη κοινωνικών στόχων, την ενδυνάμωση της κοινωνικής αλληλεγγύης και υπευθυνότητας, την ισχυροποίηση της τοπικής οικονομίας μέσω της δημιουργίας πολλών νέων θέσεων πράσινης εργασίας, την προστασία της βιώσιμης τουριστικής δραστηριότητας, αλλά και την προστασία της ανθρώπινης υγείας και-κυρίως- του μέλλοντος των παιδιών μας.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι Κρήτης καλούμε την τοπική κοινωνία (του Δήμου Λάμπης) να ανταποκριθεί στο καίριο αίτημα της εποχής μας- εποχή που χαρακτηρίζεται απο μια έντονη και ραγδαία επιδεινούμενη περιβαλλοντική κρίση- για μείωση της ρύπανσης που προέρχεται απο την αυξανόμενη ποσότητα στερεών αποβλήτων με στόχο τα μηδενικά απόβλητα. Μπορούμε να το πετύχουμε, είναι στο χέρι όλων μας.

Μαρία Βιτωράκη,
Αριστείδης Παπαδάκης

Οικολόγοι Πράσινοι Κρήτης
Τοπική Κίνηση Ρεθύμνου διαβάστε περισσότερα...

8 Αυγ 2009

Ζητούν αλλαγή του Περιφερειακού Σχεδιασμού για τους ΧΥΤΥ

από την κίνηση "Λοκρίδα του Μέλλοντος & των Πολιτών"

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
Αξιότιμε κύριε Γενικέ Γραμματέα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Από την πρώτη στιγμή τονίσαμε ότι είμαστε οι πρώτοι που θέλουμε την βέλτιστη τεχνολογικά και επιστημονικά τεκμηριωμένη λύση για τη Διαχείριση των Απορριμμάτων στη Φθιώτιδα.
Από την πρώτη στιγμή τονίσαμε ότι είναι στο χέρι σας εάν θα επιλέξετε να επιλυθεί το υπαρξιακό αυτό πρόβλημα ή θα το μετατρέψετε σε κοινωνικό αναβρασμό...

...Από την πρώτη στιγμή σας τονίσαμε ότι η επιμονή σε έναν ξεπερασμένο, από πλευράς επιλογής μοντέλου διαχείρισης των απορριμμάτων, περιφερειακό σχεδιασμό, ο οποίος σε αντίθεση με τη διεθνή πρακτική συγκέντρωσης κρίσιμων μαζών υπολειμμάτων προκρίνει τον κατακερματισμό των απορριμμάτων, δεν δίνει τη λύση.

Από την πρώτη στιγμή σας τονίσαμε ότι είμαστε οι πρώτοι που θα στηρίξουμε μία ανεξάρτητη, αδιάβλητη, δίκαιη και επιστημονικά τεκμηριωμένη χωροθέτηση του ΧΥΤΥ,
Όμως δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια στην αδικία, στην προχειρότητα και στην πολιτικά υποδειγμένη θέση.
Θεωρούμε θετικό ότι λάβατε υπόψη σας, και εσείς, αλλά και ο ΦΟΣΔΑ Λοκρίδας, το πάγιο αίτημά μας για τη μετάβαση απευθείας στο καθεστώς του ΧΥΤΥ, όμως υπάρχουν ορισμένες επιφυλάξεις:

Γιατί δεν αλλάζει ο περιφερειακός σχεδιασμός των 3 ΧΥΤΑ;
Είναι εφικτή η δημιουργία, η λειτουργία και η βιωσιμότητα ενός ΧΥΤΥ στη Λοκρίδα;
Χωρίς καν κομποστοποίηση και με την ανακύκλωση σε εμβρυακό στάδιο, μπορούν να υπάρξουν υπολείμματα;
Γιατί λαμβάνετε υπόψη τη Συγκριτική Προμελέτη Χωροθέτησης ΧΥΤΑ; Δεν είναι τελείως διαφορετικές οι προϋποθέσεις εύρεσης χώρου για ΧΥΤΑ και διαφορετικές για ΧΥΤΥ;
Μπορεί να διατεθεί ένα τόσο μεγάλο πόσο από τον Περιφερειακό Σχεδιασμό μόνο για την περιοχή της Λοκρίδας;

Γιατί το βάρος πέφτει πρώτα στη Λοκρίδα; Ο μεγαλύτερος όγκος απορριμμάτων δεν βρίσκεται στην Λαμία;
Γιατί στο πακέτο των μελετών βρίσκονται και αυτές της κατασκευής και υλοποίησης;

Ο ΦΟΣΔΑ Λοκρίδας είναι σε θέση να διαχειριστεί τη λειτουργία ενός σοβαρού ΧΥΤΥ;

Γιατί δεν εφαρμόζεται και στη Λοκρίδα Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Πρόγραμμα, όπως στη Φωκίδα, και χρησιμοποιούνται ιδιώτες μελετητές, οι οποίοι υποκύπτουν σε πολιτικές πιέσεις;
Το κοινό Μνημόνιο των 9 Δημάρχων βρίσκεται σε ισχύ; Εάν ναι, τότε πως μιλάμε για εξέταση όλων των κατάλληλων χώρων;
Γιατί αποφεύγετε να μιλήσετε για μηδενική βάση; Λάβατε υπόψη σας τη Γεωλογική-Τεκτονική Γνωμοδότηση του Καθηγητή Πανεπιστημίου κου Λέκκα για τη μη καταλληλότητα των χώρων Τετρεθνές 1 και Τετραεθνές 2;
Τι συζητάτε με τους Δημάρχους της Λοκρίδας στις κλειστές συσκέψεις στην Περιφέρεια; Η πλήρης διαφάνεια και η σωστή ενημέρωση είναι απαραίτητες σε αυτή την τόσο κρίσιμη για το μέλλον του τόπου μας διαδικασία; Δεν συμφωνείτε;

Κύριε Γενικέ Γραμματέα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σας ζητάμε να λάβετε σοβαρά υπόψη σας αυτές τις αιτιάσεις και τα ερωτήματα, εάν φυσικά θέλετε και εσείς, όπως και εμείς τη λύση. Η λύση μπορεί να είναι μόνο μία, δίκαιη, επιστημονικά τεκμηριωμένη, τεχνολογικά προηγμένη και κοινωνικά αποδεκτή.

Για αυτό, για μία ακόμη φορά σας καλούμε:
Να προχωρήσετε σε αλλαγή του Περιφερειακού Σχεδιασμού των 3 ΧΥΤΑ
Να εκκινήσετε από πραγματικά μηδενική βάση, με τη συμπερίληψη όλων ανεξαιρέτως των λευκών σημείων
Να προχωρήσετε τη διαδικασία για την εφαρμογή καθολικού δικτύου Κομποστοποίησης και Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, ώστε να υπάρξουν όντως υπολείμματα και όχι απορρίμματα εμβαπτισμένα σε υπολείμματα.
Να μην λάβετε υπόψη σας, την προμελέτη η οποία προκρίνει το σημείο Τετραεθνές 2, το οποίο όπως μπορείτε εύκολα να διαπιστώσετε δεν είναι κατάλληλο για τη δημιουργία ΧΥΤ.
Να επιλέξετε για τη Φθιώτιδα και τη Λοκρίδα τη λύση του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Προγράμματος, όπως και στη Φωκίδα.
Σε αυτή τη λογική, της δίκαιης, επιστημονικής και τεχνολογικής λύσης θα μας βρείτε συμμάχους.
Στις άδικες, πρόχειρες και πολιτικά χαλκευμένες λύσεις θα μας βρείτε απέναντι σας, εμάς και το λαό της Λοκρίδας
Το περιβάλλον και η ποιότητα ζωής δεν εξαργυρώνεται με αντισταθμιστικά οφέλη, ούτε με τα αργύρια όλης της γης. διαβάστε περισσότερα...