7 Μαΐ 2009

Για τη διαχείριση των απορριμμάτων της Λοκρίδας

του Αντώνη Παπαγόρα
(πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου Νέων Δήμου Αταλάντης)

Ξεκινάω από το γεγονός της διαμορφωμένης έως τώρα κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει ο τόπος μας με τη παρούσα κατάσταση να μην οδηγεί πουθενά. Αυτή τη στιγμή στο Δήμο Αταλάντης υπάρχει μία (επίσημη) χωματερή στην οποία αποθέτονται όλα τα σκουπίδια τα οποία δεν έχουν ανακυκλωθεί από τους πολίτες. Τα όρια απόθεσης σε αυτή τη χωματερή έχουν σχεδόν εξαντληθεί με αποτέλεσμα να γίνονται διαρκείς καύσεις, των οποίων αποτέλεσμα είναι ένα ατμοσφαιρικό νέφος βαρέων σωματιδίων, οξειδίων διαφόρων επιβλαβών ουσιών και προϊόντων άνθρακα να καλύπτει την ευρύτερη περιοχή. Επιπλέον οι συνεχείς αυτές καύσεις επιταχύνουν την συνεχόμενη μόλυνση του εδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα με δύο τρόπους: Ο πρώτος είναι μικρότερης έκτασης άλλα μεγαλύτερης έντασης και πραγματοποιείται μέσω των υγρών των οποίων διοχετεύονται στο έδαφος από τα απορρίμματα και που με τις διαρκείς καύσεις επιταχύνεται καθώς αυξάνεται η αναλογία όγκου υγρών προς αυτόν των στερεών. Ο δεύτερος είναι μικρότερης έντασης άλλα μεγαλύτερης έκτασης και πραγματοποιείται με την καθίζηση των προϊόντων της καύσης σε μία τεράστια έκταση πέραν της εστίας της μόλυνσης.

Θέτοντας λοιπόν ως βάση τα προαναφερθέντα δεδομένα γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι έχουμε είδη φτάσει στο σημείο μηδέν από το οποίο και θα πρέπει ως τόπος να ξεκολλήσουμε διότι το μόνο το οποίο μένει πλέον να δούμε από την σημερινή κατάσταση είναι τα πολύ δυσάρεστα αποτελέσματά της.

Πως όμως μπορούμε να ξεκολλήσουμε; Θα ήταν τουλάχιστον απογοητευτικό να θεωρηθεί από τον κόσμο ότι πολύ λίγα πράγματα μπορούν να γίνουν και ότι δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να γίνει τίποτα ουσιαστικό προ το θετικότερο. Η απάντηση είναι πως αυτό μπορεί να συμβεί με μια καλύτερη και περισσότερο άρτια διαδικασία διαχείρισης των οικιακών απορριμμάτων και επειδή φαντάζομαι ότι έως εδώ ελάχιστοι είναι αυτοί οι οποίοι θα διαφωνούν το παραπάνω ερώτημα θα πρέπει να αναδιατυπωθεί και να γίνει περισσότερο συγκεκριμένο ως εξής:

Ποιος μπορεί να είναι ο καλύτερος αυτός διαχειριστικός τρόπος των οικιακών σκουπιδιών; Η απάντηση σε αυτή την ερώτηση, κατά τη γνώμη μου πάντα, έχει δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος είναι η ανάπτυξη νοοτροπίας στο συγκεκριμένο θέμα από τους ίδιους τους πολίτες. Πρέπει ο κάθε άνθρωπος ξεχωριστά να αντιληφθεί ότι στη σύγχρονη εποχή εκφράσεις όπως αυτές της καθαριότητας, της συνειδητής κατανάλωσης προϊόντων και της ανακύκλωσης υλικών αποκτούν πλέον μεγέθη νέων κοινωνικών αξιών. Σε αυτή τη κατεύθυνση βασισμένη πρέπει να δημιουργηθεί λοιπόν και μία συγκεκριμένη πολιτική, από όλα τα εκλεγμένα όργανα, όλων των επιπέδων άσκησης πολιτικής έτσι ώστε η πληροφορία για τα οφέλη αυτών των ''αξιών'' να λαμβάνεται από τον πολίτη στο πολλαπλάσιο σε σχέση με τώρα. Το ίδιο πρέπει να πράξει ξεχωριστά και κάθε δημοτική αρχή στην περιοχή της Λοκρίδας, ανοίγοντας έναν πλατύ κοινωνικό διάλογο μεταξύ των πολιτών, ενημερώνοντας τους με τους κατάλληλους τρόπους, κάνοντας εύκολα αντιληπτό ότι τα αποτελέσματα των ατομικών δράσεων έχουν άμεσο συλλογικό και ατομικό αντίκρισμα και δημιουργώντας έτσι τις συνθήκες για τη μελλοντική δημιουργία μερικών εκ των πιο οικολογικά συνειδητοποιημένων τοπικών κοινωνιών.

Το δεύτερο σκέλος αυτής της απάντησης είναι ο τρόπος με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η κεντρική διαχείριση των απορριμμάτων. Σε αυτό το σημείο θεωρώ ότι πρέπει να δοθεί μία εικόνα των επικρατέστερων έως τώρα τρόπων διαχείρισης εξαιρουμένου φυσικά αυτού του ΧΑΔΑ.

ΧΥΤΑ είναι ένας διαμορφωμένος σε μορφή λεκάνης χώρος που επιλέγεται με βάση κάποιο κατάλληλο υπέδαφος. Αυτό συνεπάγεται ότι οι γεωλογικές και υδρογεωλογικές συνθήκες πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να μην υπάρχει αξιόλογη υπόγεια υδροφορία. Για περισσότερη προστασία, ένας σωστά κατασκευασμένος ΧΥΤΑ καλύπτεται με μία στεγνωτική στρώση από συμπυκνωμένο άργιλο πάχους 30 εκατοστών πάνω στον οποίο τοποθετείται συνθετική στεγνωτική μεμβράνη υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλενίου με πάχος 2 χιλιοστών. Η ειδική αυτή μεμβράνη ξετυλίγεται και τοποθετείται στα χαντάκια απορροής των παραγόμενων από τα απορρίμματα υγρών. Οι μεμβράνες αυτές ενώνονται με θερμοκόλληση και προστίθεται για προστασία μία στρώση από αποστραγγιστικό ύφασμα πολυπροπυλενίου. Τέλος εγκαθιστώνται δίκτυα συλλογής όλων των στραγγισμάτων.

Ποιο εξελιγμένη μορφή είναι ένας ΧΥΤΥ.
ΧΥΤΥ είναι ο ίδιος χώρος υγειονομικής ταφής, όχι όμως όλων των απορριμμάτων, αλλά μόνο υπολειμμάτων, δηλαδή όλων εκείνων των απορριμμάτων που δεν ανακυκλώνονται. Σε ένα ΧΥΤΥ γίνεται διαλογή όσων απορριμμάτων ανακυκλώνονται (π.χ. χαρτί, αλουμίνιο, γυαλί, πλαστικά), τα οποία προωθούνται προς πώληση και επαναχρησιμοποίηση και μόνο τα λοιπά απορρίμματα οδεύουν για υγειονομική ταφή.

Η Πυρόλυση αποτελεί ολοκληρωμένη λύση της διαχείρισης των απορριμμάτων.
Αποτελείται από ένα σύστημα διάθεσης απορριμμάτων που χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους τελευταίας τεχνολογίας, μπορεί να χειρίζεται όλες τις μορφές απορριμμάτων εκτός από τα ραδιενεργά. Η απαιτούμενη μονάδα είναι σχεδιασμένη, κατασκευάζεται και διοικείται από ειδικευμένο προσωπικό. Η πυρόλυση αποτελεί μία διαδικασία ατελούς καύσης των απορριμμάτων, αποτέλεσμα της οποίας είναι να μην θάβονται απορρίμματα, να μην απορρίπτονται απόβλητα προς την ατμόσφαιρα ή τα υγρά σε οποιαδήποτε μορφή και δεν εκπέμπονται οσμές, οποιουδήποτε είδους, στην ατμόσφαιρα. Με αυτή τη διαδικασία όλα τα απορρίμματα μπορούν να μετασχηματισθούν σε ωφέλιμα προϊόντα. Τα οικιακά, εμπορικά, αστικά ακόμη και βιομηχανικά προϊόντα είναι μια πολύτιμη πρώτη ύλη η οποία με σωστή αξιοποίηση μπορεί να μετατραπεί σε χαμηλού κόστους εναλλακτικές μορφές καυσίμων. Ακόμη, με τη δεδομένη μορφή υπάρχει η δυνατότητα να ελαττωθούν όλα τα στερεά απορρίμματα κατά 90% του αρχικού όγκου και το εναπομένον 10% να χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη για την παραγωγή εμπορεύσιμων και περιβαλλοντικά αδρανών δομικών στοιχείων και μιγμάτων ασφάλτου.

Σύμφωνα με τα παραπάνω η ιδανική μορφή θα ήταν αυτή της Πυρόλυσης, αλλά όπως είναι εύκολα κατανοητό είναι ιδιαίτερα δαπανηρή και κάτι το οποίο θα ήταν το ιδεατό αν πριν από κάποια χρόνια υπήρχε κεντρικός διαχειριστικός σχεδιασμός, για το θέμα των απορριμμάτων, τουλάχιστον σε επίπεδο περιφερειών.

Επίσης σύμφωνα με τα παραπάνω ένας ΧΥΤΑ δεν είναι δύσκολο εάν έχει προβλεφθεί αυτό στην αρχική του κατασκευή να μετατραπεί σε ΧΥΤΥ. Αυτό σημαίνει μικρότερη ταχύτητα επεξεργασίας αλλά μεγαλύτερη οικονομική και κυρίως περιβαλλοντική ανταποδοτικότητα. Μπορεί εκ πρώτης όψεως να φαίνονται μικρές οι διαφορές των δύο αυτών διαχειριστικών δομών αλλά έχουν δύο πολύ συγκεκριμένες και σημαντικές διαφορές. Οι διαφορές αυτές είναι το πολύ μεγάλο ποσοστό ανακύκλωσης που απαιτείται για την λειτουργία ενός ΧΥΤΥ όπως επίσης και ο πολύ μεγαλύτερος (συνολικά, μαζί με τα ανακυκλώσιμα) όγκος σκουπιδιών ο οποίος απαιτείται, ακριβώς επειδή από την κατασκευή της μονάδας του ΧΥΤΥ γίνεται επεξεργασία και ταφή υπολειμμάτων. Η λειτουργία ενός ΧΥΤΥ προϋποθέτει ποσοστά ανακύκλωσης άνω του 70% κατά όγκο, κατά κύριο λόγο πρωτογενώς, κάτι που δεδομένου του ότι η ανακύκλωση στην περιοχή μας έχει ξεκινήσει πρόσφατα ούτε κατά φαντασία δεν μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα συμβεί άμεσα αν πραγματικά θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές. Επιπροσθέτως ένα ΧΥΤΥ για να είναι πραγματικά αποδοτικό και για να μην επιβαρύνει αφόρητα οικονομικά τις κοινωνίες, των οποίων τα απορρίμματα διαχειρίζεται, απαιτεί όγκο σκουπιδιών που μόνο μεταξύ τριών ή τεσσάρων όμορων νομών της περιοχής μπορεί να συγκριθεί. Αυτό συμβαίνει γιατί πρέπει κανείς να λαμβάνει υπ’ όψιν του ότι τα έξοδα της διαχειριστικής μονάδας, όποια και αν είναι αυτή, τα πληρώνουν οι πολίτες των Δήμων των οποίων και τα σκουπίδια διαχειρίζεται. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι μπορεί να υπάρχει εξάρτηση των εξόδων, της μονάδας αυτής, από τον όγκο τον οποίο διαχειρίζεται αλλά τέτοιου είδους εγκαταστάσεις, ανάλογα και με τον τύπο τους (ΧΥΤΑ, ΧΥΤΥ, Πυρόλυση), αλλά έχουν και διαφορετικά πάγια έξοδα, τα οποία μετακυλίονται στον πολίτη.

Βασισμένος σε αυτή τη συλλογιστική, προσωπική μου θέση για το θέμα της διαχείρισης των αστικών σκουπιδιών της επαρχίας Λοκρίδας είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου ΧΥΤΑ, ο οποίος θα διαμορφωθεί εξ’ αρχής με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να μετατραπεί αργότερα σε ΧΥΤΥ. Με αυτό τον τρόπο θα υπάρχει η δυνατότητα να διαχειριστούμε άμεσα τα αστικά απόβλητα των Δήμων της περιοχής της Λοκρίδας, αποφεύγοντας τα δυσβάσταχτα πρόστιμα στους Δήμους και ταυτοχρόνως θα είμαστε καθ’ όλα έτοιμοι να περάσουμε στο επόμενο στάδιο διαχείρισης, αυτό του ΧΥΤΥ, το οποίο και θα επιβληθεί σύμφωνα με την σχετική κοινοτική οδηγία μετά το 2015. Τότε θα πρέπει να περάσουμε από τα ΧΥΤΑ στα ΧΥΤΥ και σε αυτό διάστημα, με εύθηνη όλων των φορέων, θα πρέπει να έχει καλλιεργηθεί και ένα έχει γίνει συνείδηση πλέον όλών των πολιτών ότι η ανακύκλωση αποτελεί σημαντικό άξονα για μία οικολογικά ορθότερη διαχείριση των αστικών απορριμμάτων.

Τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι πολύ δύσκολο να προχωρήσουμε στην κατασκευή ενός ΧΥΤΥ Λοκρίδας για λόγους που έχω προαναφέρει αλλά μπορούμε να θέσουμε τις βάσεις για ένα ΧΥΤΥ μιας ευρύτερης περιοχής τριών ή τεσσάρων Νομών, όπως για παράδειγμα έχει αυτό συμβεί στο Νομό Κοζάνης με τους όμορους σε αυτόν Νομούς. Ακολουθώντας αυτό και παρόμοια άλλα παραδείγματα θα πρέπει όλοι οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης να μην αφήσουν και αυτό το διάστημα να περάσει ανεκμετάλλευτο και να υπάρξει τελικά εγκαίρως μια συνεννόηση οι οποία θα καταστήσει επιλύσιμο το πρόβλημα των σκουπιδιών σε μία περιοχή, όχι όπως αυτή της Λοκρίδας αλλά όπως αυτή της Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας και δίχως να έχουμε φτάσει να σε σημείο σαν το σημερινό, όπου οι όποιες αποφάσεις λαμβάνονται υπό τη δαμόκλειο σπάθη των προστίμων.

Δίχως να έχω διάθεση να αμελήσω το αύριο θα ήθελα λόγο των παρόντων συνθηκών να κλείσω με κάποια πράγματα για τα διαμορφωμένα έως τώρα δεδομένα για το ΧΥΤΑ Λοκρίδας. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σημαντικό έργο, το οποίο πρέπει να δρομολογηθεί άμεσα για περιβαλλοντικούς και αναπτυξιακούς λόγους τους οποίους είδη έχω αναφέρει. Επιβάλλεται όμως αυτό το έργο να δημιουργηθεί με τις σωστότερες δυνατές προδιαγραφές και στην καλύτερη δυνατή τοποθεσία για λόγους περιβαλλοντικής ασφάλειας, στοιχεία όπως αυτά που υπάρχουν και στη σχετική περιγραφή που έχω είδη δώσει. Δεν γνωρίζω και δεν είμαι σε θέση να κρίνω εάν η τοποθεσία η οποία έχει αυτή τη στιγμή προκριθεί πληρεί τα απαραίτητα κριτήρια για την κατασκευή ενός τέτοιου έργου. Δεν έχω επίσης καμία διάθεση να αμφισβητήσω την επιστημονικότητα της έκθεσης του κ.Παρασκευόπουλου, όπως εύκολα πράττεται από πολλούς και για λόγους που δεν είναι της παρούσης να αναφέρω. Πιστεύω όμως ότι η καταλληλότητα της δεδομένης θέσης πρέπει να εξεταστεί με τρόπο τέτοιο ώστε να μην υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία από οποιονδήποτε για την καταλληλότητα ή μη του τόπου αυτού για να φιλοξενήσει το ΧΥΤΑ Λοκρίδας. Κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί μόνο με μία ανεξάρτητη επιστημονική ομάδα, υπό την αιγίδα ιδρυμάτων για τα οποία ποτέ δεν υπήρξε αμφιβολία για την εγκυρότητα τους.

Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να προδικάζουμε οποιοδήποτε αποτέλεσμα χωρίς καν να έχουμε τις απαραίτητες γνώσεις και δίχως να έχουμε καν σχετική πληροφόρηση. Αυτό είναι αρμοδιότητα επιστημόνων και μελετητών να το πράξουν. Υπό αυτή την έννοια αλλά και με βάση πιστεύω μου που είδη έχω δηλώσει για τη σπουδαιότητα αυτού του έργου διαφωνώ με την ομόφωνη, γνωμοδοτική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αταλάντης για αποχώρηση του Δήμου Αταλάντης από τον ΦΟΔΣΑ καθώς και με αυτή για χρηματοδότηση της κίνησης πολιτών ώστε να ανατρέψεί την έκθεση του κ.Παρασκευόπουλου διότι θεωρώ ότι κινούνται μόνον προς το αρνητικό και όχι για να δώσουν οριστική λύση σε ένα πρόβλημα τέτοιας σημαντικότητας όπως αυτό της διαχείρισης των απορριμμάτων.

Δεν υπάρχει λόγος να αντιμετωπίζουμε φοβικά τέτοια ζητήματα όπως τα απορρίμματα και τη διαχείριση τους. Πιστεύω ακράδαντα ότι μα σωστό σχεδιασμό από τους αρμόδιους φορείς μπορούν από σημαντικό μειονέκτημα να μετατραπούν σε συγκριτικό αναπτυξιακό πλεονέκτημα έναντι άλλων περιοχών.

1 σχόλιο:

 1. Αγαπητές Φίλες και Αγαπητοί Φίλοι,

  Θα ήθελα κατ’ αρχήν να δηλώσω για να είναι ξεκάθαρο, τα ακόλουθα:

  1. Δεν με ενδιαφέρει πολιτικά το Θέμα του ΧΥΤΑ ούτε επιθυμώ ή ασχολούμαι με το να αλλάξουν οι συσχετισμοί στους Δήμους και τη Λοκρίδα γενικότερα.
  2. Είμαι μέλος της Κίνησης Πολιτών ενάντια στην άδικη και αντιεπιστημονική χωροθέτηση του ΧΥΤΑ Λοκρίδας στη Θέση «Τετραεθνές» μεταξύ Αταλάντης και Λειβανατών.
  3. Δεν έχω ούτε εγώ ούτε κάποιος γνωστός μου ακίνητη περιουσία (π.χ. κτήματα) στη θέση χωροθέτησης, ούτε κανένα οικονομικό συμφέρον εάν γίνει ή όχι
  4. Θεωρώ ότι η όποια άποψη είναι σεβαστή αρκεί να είναι τεκμηριωμένη.

  Θα ήθελα σχετικά με το θέμα της χωροθέτησης του ΧΥΤΑ Λοκρίδας στη θέση ΤΕΤΡΑΕΘΝΕΣ (μεταξύ Αταλάντης - Λειβανατών) να πω τα εξής:

  Εμείς στην Κίνηση Πολιτών, ως σκεπτόμενοι άνθρωποι είμαστε υπέρ της σωστής διαχείρισης των απορριμάτων. Ετσι, δεν είμαστε ενάντια στη δημιουργία ΧΥΤΑ (μολονότι άλλες μέθοδοι όπως το εργοστάσιο πυρόλυσης μαζί με ΧΥΤΥ είναι πιό αποτελεσματικές και πιό φιλικές στο περιβάλλον). Είμαστε όμως απόλυτα αντίθετοι στην ΑΔΙΚΗ και ΜΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ διαδικασία που ακολουθήθηκε στη χωροθέτηση του ΧΥΤΑ Λοκρίδας.

  Για να μας πείσει κάποιος ότι η διαδικασία χωροθέτησης του ΧΥΤΑ Λοκρίδας στη θέση Τετραεθνές έγινε δίκαια και επιστημονικά, θα πρέπει να δοκιμάσει να δώσει αξιόπιστες απαντήσεις (με στοιχεία και όχι φωνές) στις παρακάτω ερωτήσεις και προβληματισμούς:

  Α) Οπως προκύπτει τόσο από τις συζητήσεις που έχουν γίνει στα Δημοτικά Συμβούλια Αταλάντης και Δαφνουσίων όσο και από πληροφορίες σχετικά με τη Μελέτη, η διαδικασία έγινε ως εξής:

  Α.)βρήκε ο μελετητής τις περιοχές μη-αποκλεισμού (μακριά από κατοικημένες περιοχές, επιφανειακά ύδατα, αναγνωρισμένους αρχ. χώρους κ.τ.λ.),

  Α.2)οι 9 Δήμαρχοι του ΦοΔΣΑ του υπέδειξαν εκεί 3 σημεία (θέση Κοτρώνι-Παλιολιάς ανάμεσα Ρεγγίνι-Μόδι)-(θέση τετραεθνές -1 ανάμεσα Αταλάντη, Γουλέμι, Ζέλι και Καλαπόδι)-(θέση τετραεθνές-2 χίλια μέτρα δίπλα στο τετραεθνές-1).

  Α.3)ο μελετητής με μια μέθοδο που εφάρμοσε τα μοριοδότησε και τα έβαλε στη σειρά (Τετραεθνές-2 = 75 μόρια), (Τετραεθνές-1 = 73 μόρια) και (Κοτρώνι-Παλιολιάς = 53 μόρια)

  Η παραπάνω διαδικασία είναι πολιτική και όχι επιστημονική. Οταν σε μια επιστημονική διαδικασία παρεμβάλλεις μια πολιτική απόφαση (οι κ.κ. Δήμαρχοι Αταλάντης/Δαφνουσίων και Κ. Βούρλων/Τιθορέας έδωσαν τα σημεία) τότε η απόφαση είναι πολιτική και όχι επιστημονική. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ίδιος ο μελετητής αναφέρει στην προμελέτη ότι τα σημεία τα έδωσε ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Απορριμάτων (ΦοΔΣΑ) και αναφέρει και το σχετικό έγγραφο. Σας φαίνεται δίκαιη η επιλογή ή «όποιον πάρει ο Χάρος»;

  Β) Αξίζει να αναφερθεί ότι ο ίδιος μελετητής, εφαρμόζοντας τη μέθοδό του, έκανε την ίδια μελέτη (χωροθέτηση ΧΥΤΑ Λοκρίδος) το 2002 για λογαριασμό και πάλι της Νομαρχίας Φθιώτιδος και προέκυψαν άλλες θέσεις χωροθέτησης στις περιοχές Ελάτειας και Αμφίκλειας. Οι τωρινές θέσεις δεν αναφέρθηκαν καθόλου στη Μελέτη, ούτε και σαν κάποιες πρώτες επιλογές. Μάλιστα, ο τότε Νομάρχης Φθιώτιδος με την Απόφασή του 5408/18.07.2002 έκρινε τις ενλόγω θέσεις (και όχι αυτές που έχουν προκύψει σήμερα) ως καταρχήν κατάλληλες. Γεννάται λοιπόν το ερώτημα: Πότε ήταν σωστή η χωροθέτηση τότε ή τώρα; Μήπως τελικά, ξοδεύτηκαν άδικα κρατικά κονδύλια τότε ή τώρα και πόσα; Η Δημόσια Διοίκηση έχει συνέχεια ή όχι; Θα άντεχε άραγε μετά από τα παραπάνω η επιλογή χωροθέτησης σε ενδεχόμενη δικαστική διαμάχη; Μήπως θα διασυρόταν η χώρα μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και η Ε.Ε. θα ζητούσε πίσω έντοκα και με πρόστιμα τα κονδύλια με τα οποία έχουν γίνει πληρωμές; Γιατί οι κ.κ. Δήμαρχοι που εγνώριζαν την τότε μελέτη δέχθηκαν να παραγγείλουν και να πληρώσουν ακόμη μια ίδια που μάλιστα οδήγησε τον ίδιο μελετητή με την ίδια μέθοδο σε άλλα εντελώς αποτελέσματα;

  Γ) Προκύπτουν επίσης, μερικά ερωτήματα σχετικά και με την ίδια τη Μελέτη (τα οποία για μας τους αδαείς παραμένουν αναπάντητα):

  Γ.1)Αληθεύει ότι σύμφωνα με τη μελέτη ο ίδιος ο μελετητής παραδέχεται ότι η διαδικασία κατάταξης των θέσεων και μοριοδότησης είναι δικής του έμπνευσης; Αληθεύει ότι η μέθοδος δεν υπάρχει στο διαδίκτυο και σε βάσεις επιστημονικών πληροφοριών και δημοσιεύσεων; Αληθεύει ότι η ενλόγω μέθοδος δεν είναι μια πρότυπη διαδικασία εγκεκριμένη από το ΤΕΕ ή άλλους σχετικούς αρμόδιους φορείς; Εάν τα παραπάνω αληθεύουν, γεννάται το ερώτημα: Εγινε ή όχι αποδεκτή από το Τμήμα Χωροταξίας και Περιβάλλοντος της Νομαρχίας Φθιώτιδος και εάν ναί ακολουθεί τα κριτήρια χωροθέτησης που προβλέπει η ΚΥΑ-114218 (ΦΕΚ 1016/τ.Β’/17.11.1997) ή άλλα και ποιός τα έχει θεσπίσει (με ποιό ΦΕΚ);

  Γ.2)Αληθεύει ότι σύμφωνα με τη μελέτη ο μελετητής: (α) επιλέγει από τα κριτήρια της ΚΥΑ άλλα να τα δει, άλλα να μην τα εξετάσει και επίσης, προσθέτει άλλα τα οποία δεν υπάρχουν στο σχετικό νόμο και (β) επιλέγει ο ίδιος (με βάση ποιά ΚΥΑ άραγε;) μόρια από 1-10 και συντελεστές βαρύτητας για τους υπολογισμούς του;

  Γ.3)Επιπλέον, όσον αφορά στη συγκριτική μελέτη θέσεων:

  Γ.3.1)Αληθεύει ότι στη μελέτη δεν εφαρμόζεται υδρογεωλογική έρευνα (που σημαίνει μία τουλάχιστον γεώτρηση ανά θέση) αλλά οπτική επισκόπηση σε συνδυασμό με μελέτη των χαρτών του ΙΓΜΕ για τη Λοκρίδα; Εάν ναι, πώς μπορεί έτσι να διαπιστωθεί το βασικότερο κριτήριο -κατά το νομοθέτη- επιλογής θέσης που είναι το βάθος του υδροφόρου ορίζοντα, η διαπερατότητα του εδάφους, η μορφή και το είδος των πετρωμάτων;

  Γ.3.2)Βασική παράμετρος κατά το νόμο, είναι η εξέταση της επικρατούσας κατεύθυνσης των ανέμων. Κανονικά, θα έπρεπε να γίνουν ετήσιες συστηματικές μετρήσεις. Αληθεύει ότι σύμφωνα με τη μελέτη αντ’ αυτού, χρησιμοποιείται το ανεμολόγιο της ΕΜΥ Λαμίας; Εάν ναι, όλοι γνωρίζουν ότι το μικροκλίμα της Λαμίας είναι εντελώς διαφορετικό από εκείνο της Λοκρίδας.

  Γ.3.3)Αληθεύει ότι σύμφωνα με τη μελέτη εξετάζεται η απόσταση από αρχαιολογικούς χώρους και μοριοδοτείται (λιγότερα μόρια = ο χώρος δεν μας κάνει) με 1 όταν ο χώρος απέχει από το σημείο εξέτασης λιγότερο από 1000 μέτρα και με 10 όταν το σημείο εξέτασης απέχει περισσότερο από 1000 μέτρα; Εάν ναί, γεννάται το ερώτημα: εάν απέχει 999 μέτρα (με GPS) λαμβάνει μόριο 1 ενώ στα 1001 μέτρα λαμβάνει μόρια 10;

  Γ.3.4)Αληθεύει ότι σύμφωνα με τη μελέτη η περιοχή χωροθέτησης εάν είναι περιοχή κυνηγίου, θεωρείται περιοχή αναψυχής και δίδεται 1 μόριο και εάν όχι, δίδονται 10 μόρια; Εάν ναι, εκτός του ότι αυτό είναι πολύ δύσκολο να διαπιστωθεί, σε όλη τη Λοκρίδα συνήθως κυνηγούν αρκετά. Εάν ληφθεί αυτό υπόψη, τότε γιατί δεν εξετάζονται και κριτήρια αναψυχής όπως π.χ. πόσοι κάνουν πεζοπορία, ορειβασία, ποδηλασία, συλλογή σαλιγγαριών κ.τ.λ. στην περιοχή;

  Θα ήθελα τώρα να θέσω ακόμη μερικά συναφή θέματα:

  α) Εχει ακουστεί από επίσημα χείλη που υποστηρίζουν τη χωροθέτηση του ΧΥΤΑ ότι: «αυτοί που αντιδρούν είναι απλώς κάποιοι γραφικοί». Τότε γιατί είναι μαζί μας όλη η Ανατολική Λοκρίδα; Γιατί ασχολούνται μαζί μας εφόσον μας θεωρούν γραφικούς; Μήπως επειδή «έχει χαλάσει η σούπα»;
  β) Ακούγεται το επιχείρημα υπέρ του ΧΥΤΑ και κατά της Κίνησης Πολιτών ότι: «όσοι είναι κατά του ΧΥΤΑ στη θέση Τετραεθνές, είναι εναντίον της απαλλαγής μας από τα σκουπίδια και δε λαμβάνουν υπόψη τους ότι θα πληρώνουμε πρόστιμα στην ΕΕ για τους ΧΑΔΑ». Δηλαδή, εάν γίνει ο ΧΥΤΑ, ο κάθε ανάγωγος που πετάει τη σακούλα των σκουπιδιών στο δρόμο και στα χωράφια θα πάει ως δια μαγείας να την πετάει στο ΧΥΤΑ; Και πότε θα γίνει αυτό; Σε 4 χρόνια που θα ολοκληρωθεί ο ΧΥΤΑ ή στα 10 που στην πραγματικότητα θα ακυρωθεί μετά από δεκάδες δικαστήρια και προσφυγές στην ΕΕ; Σίγουρα τα πρόστιμα είναι πρόβλημα. Το να φτιάξουμε ένα έκτρωμα δίπλα στο σπίτι μας που για 100 χρόνια είτε λειτουργεί είτε όχι θα είναι εκεί και θα ρυπαίνει ασύστολα δεν το σκεφτόμαστε;
  γ) Επίσης, γνωρίζουμε όλοι ότι ο ΦοΔΣΑ θα απασχολεί περί τα 25 άτομα. Τα 6 ήδη εργάζονται. Θα προσληφθούν άλλοι 19. Αρα, που θα βρουν εργασία οι περίπου 100 που μαθαίνουμε ότι τους έχουν τάξει να προσληφθούν;
  δ) Μαθαίνουμε επίσης ότι οι κ.κ. Δήμαρχοι διαφώνησαν και μετά από παρότρυνση του κ. Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, αποφάσισαν να αποδεκτούν της Χωροθέτηση ΧΥΤΑ στο Τετραεθνές. Δηλαδή, η Λαμία που έχει 3 φορές περισσότερο πληθυσμό και έχει 3 θέσεις επιλογής με ίδια ακριβώς μοριοδότηση και διαφωνούν πού θα γίνει ο ΧΥΤΑ, δεν χρειαζόταν το ενδιαφέρον της περιφέρειας να την «καθοδηγήσει» να επιλέξει; Η Λοκρίδα είχε εντονότερο πρόβλημα; Κι αν τελικά δε γίνει ΧΥΤΑ στη Λαμία;

  Τέλος, εάν όλα τα παραπάνω δεν σας προβληματίζουν, δεν σας προβληματίζει ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Αταλάντης παμψηφί αποφάσισε ΟΧΙ στο ΧΥΤΑ, να φύγει ο Δήμος από το ΦοΔΣΑ και να ψάξει δίκαιο μελετητή; Και αυτοί λάθος κάνουν; Παμψηφί; Και έχουν δίκιο δύο Δημαρχοι (οι υπόλοιποι απλώς έχουν λουφάξει διότι σώθηκαν), ένας περιφερειάρχης (η παρέμβασή του ήταν επιτυχημένη για την περιφέρεια αλλά άδικη για τη Λοκρίδα) και κάποιοι που χαρακτηρίζουν εμάς γραφικούς;

  Αντί να βγάζουμε ωραίους λόγους γενικά περί ΧΥΤΑ, μήπως πρέπει να ψαχτούμε λίγο περισσότερο εάν είμαστε μεγαλύτερα κορόϊδα από άλλους;

  Η περιοχή της Ανατολικής Λοκρίδας έχει μέχρι σήμερα υποστεί πλήρη αποβιομηχάνηση, πλήρη ερημοποίηση και εγκατάλειψη των αγροτικών καλλιεργειών και δεν έλαβε ποτέ LEADER ή ΟΠΑΑΧ. Το Αναπτυξιακό μέλλον που της ετοιμάζουν είναι λοιπόν να γίνει ο σκουπιδότοπος της Φθιώτιδας; Το όραμα είναι τα ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα της περιοχής Αταλάντης-Λειβανατών να γεμίσουν από εκατοντάδες ρακοσυλλέκτες που συρρέουν στους ΧΥΤΑ;

  Αγαπητές Φίλες και Αγαπητοί Φίλοι,

  Από εσάς εξαρτάται να σταματήσει εδώ αυτή η άδικη και παράλογη κατάσταση. Ελπίζουμε στην κοινή λογική σκεπτόμενων ανθρώπων. Η Θέση ΤΕΤΡΑΕΘΝΕΣ Ι&ΙΙ προέκυψε χωρίς επιστημονικά κριτήρια, χωρίς την αποδοχή των τοπικών κοινωνιών και πρέπει να ακυρωθεί. Αξίζει να ψάξετε την υπόθεση λίγο περισσότερο πριν γίνει ένα ανυπέρβλητο εμπόδιο. Αξίζει να στηρίξετε την προσπάθεια της Κίνησης Πολιτών η οποία περιλαμβάνει σε αγαστή συνεργασία εκατοντάδες πολίτες όλων των πολιτικών πεποιθήσεων, όλων των κοινωνικών ομάδων από όλη τη Λοκρίδα. Αν όχι για εσάς, τότε για τα παιδιά σας και τον τόπο μας.

  Μπορείτε να σκεφτείτε:

  «Αυτοί φωνάζουν γιατί πήγε ο ΧΥΤΑ στην πόρτα τους».

  Οσο κι αν σας φαίνεται περίεργο, φωνάζουμε γιατί:

  «ο ΧΥΤΑ ήλθε στην πόρτα μας με στημένες διαδικασίες».

  Το μεγάλο ερώτημα είναι στην πραγματικότητα:

  «Γιατί φωνάζουν αυτοί που είναι υπέρ του ΧΥΤΑ όταν ξέρουν ότι ήλθε με στημένες διαδικασίες»; Είναι «υπεράνω» ή κάτι άλλο που συγκρατούμαι να το αναφέρω;

  Οπως και νάχει, σε συνέχεια των παραπάνω, εμείς της Κίνησης Πολιτών, θα θέλαμε να δηλώσουμε ότι εφόσον ακολουθηθούν εξ αρχής, πλήρως και με διαφάνεια οι διεθνώς αναγνωρισμένες επιστημονικές διαδικασίες και εφαρμοστούν τα κριτήρια -και μόνον αυτά- που προβλέπονται από τα σχετικά ΦΕΚ, η ό,ποια θέση θα επιλεγεί, θα είναι πλήρως αποδεκτή από εμάς. Διαφορετικά, ο κόσμος της Ανατολικής Λοκρίδας απλώς δεν θα αφήσει να γίνει το έργο (με νόμιμες πάντα διαδικασίες).

  Λυπάμαι εάν σας κούρασα,

  Ενα απλό μέλος της Κίνησης Πολιτών ενάντια στην αδικία της χωροθέτησης του ΧΥΤΑ Λοκρίδας στο Τετραεθνές.

  ΑπάντησηΔιαγραφή