26 Ιαν 2010

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS
WWF
GREENPEACEΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2010

ΑΤΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ
ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

Σήμερα, που η Ελλάδα βρίσκεται στη δίνη μιας τεράστιας οικονομικής κρίσης, τέσσερις περιβαλλοντικές οργανώσεις, η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης (ΟΕΑ), η Greenpeace, το WWF και το Δίκτυο Μεσόγειος SOS επεξεργάστηκαν και καταθέτουν μια ολοκληρωμένη πρόταση με τον τίτλο «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων στην Αττική», και προσδοκούν να δρομολογηθεί η οριστική λύση στο πρόβλημα «Σκουπίδια» της Αττικής με το μικρότερο δυνατό κόστος. Η πρόταση κατατίθεται για να δρομολογηθούν, έστω και καθυστερημένα, οι απαιτούμενες δράσεις και οι υποδομές, ώστε αφενός να απαντήσουμε πειστικά στην απογοητευτική και δραματική κατάσταση που επικρατεί στην Αττική στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων και αφετέρου να συμβάλλει και η Αττική, στο σημαντικό βαθμό που της αναλογεί, στις συμβατικές υποχρεώσεις της Ελλάδας απέναντι στη σχετική Κοινοτική νομοθεσία. Στόχος του προτεινόμενου Σχεδίου είναι η δρομολόγηση και εφαρμογή θεσμικών μέτρων και η δημιουργία των απαραίτητων υποδομών, πάνω στον κεντρικό άξονα Πρόληψη - Επαναχρησιμοποίηση – Κομποστοποίηση – Ανακύκλωση των απορριμμάτων, αντί άλλων επικίνδυνων και ακριβών τεχνολογιών και μεθόδων διαχείρισης, όπως π.χ. η θερμική επεξεργασία των απορριμμάτων ή ο συνδυασμός της με τη βιολογική ξήρανση.

Συγκεκριμένα προτείνονται: α) Θεσμικά μέτρα, που θα διευκολύνουν και επιταχύνουν την ανακύκλωση και εναλλακτική διαχείριση, όπως η δημιουργία του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και η εφαρμογή δικαιότερων τρόπων χρέωσης των ΟΤΑ για τους ΧΥΤΑ και των δημοτικών τελών για τους δημότες, β) Kαλύτερη λειτουργία των υπαρχόντων Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) και για την δημιουργία νέων ΣΕΔ, γ) Δράσεις και υποδομές χαμηλού κόστους για την υποστήριξη και ενθάρρυνση της πρόληψης και της ανακύκλωσης, όπως η δημιουργία 25 Κέντρων Ανακύκλωσης (ΚΑ), η τοποθέτηση ενός ξεχωριστού κάδου για το χαρτί και η δρομολόγηση της οικιακής κομποστοποίησης, δ) Δράσεις για την προετοιμασία των ΟΤΑ για την κομποστοποίηση, ε) Η δημιουργία τριών μεγάλων και δέκα μικρών μονάδων κομποστοποίησης, στα πλαίσια του υπάρχοντος περιφερειακού σχεδιασμού και στ) Η υλοποίηση προγράμματος ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών για την επιτυχία των προηγούμενων.

Αυτό το σχέδιο για την Αττική αποτελεί στην ουσία την εξειδίκευση του Στρατηγικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων, που είχαν καταθέσει τον Απρίλιο του 2009 οι ίδιες περιβαλλοντικές οργανώσεις και αφορούσε όλη την Ελλάδα.

Το προτεινόμενο μοντέλο για την Αττική έχει τα εξής χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα:
• Δρομολογεί πολύπλευρες και πολυεπίπεδες παρεμβάσεις, θεσμικά μέτρα, δράσεις και τεχνικές λύσεις στο πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων με στόχο την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος.
• Είναι ρεαλιστικό και μπορεί να υλοποιηθεί στο σύνολό του μέσα στην ερχόμενη πενταετία ή το πολύ επταετία. Η ανάπτυξη της ανακύκλωσης σε περισσότερους από 650 ΟΤΑ στην Ελλάδα σε ελάχιστα έτη, πείθει και τους πιο κακόπιστους, ότι και αυτό το Σχέδιο μπορεί άμεσα να υλοποιηθεί αρκεί να υπάρξει η πολιτική βούληση από τους αρμόδιους φορείς.
• Έχει το μικρότερο περιβαλλοντικό κόστος. Εξοικονομεί πρώτες ύλες και ενέργεια (περισσότερο από όλα τα σενάρια διαχείρισης). Δεν παράγει τοξικά απόβλητα (όπως π.χ. η καύση) και δεν απαιτεί χώρο ταφής τοξικών, που έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει στην Αττική.
• Το συνολικό κόστος επένδυσης του προτεινόμενου Σχεδίου για την Αττική εκτιμάται σε 119 εκατ. € και είναι ασύγκριτα πιο οικονομικό (περίπου 6-10 φορές οικονομικότερο) σε επενδυτικό και λειτουργικό κόστος σε σχέση με άλλες τεχνολογικές επιλογές, που συμπεριλαμβάνουν τη βιολογική ξήρανση και τη θερμική επεξεργασία (καύση, πυρόλυση, αεριοποίηση). Οποιαδήποτε ακριβότερη από το προτεινόμενο Σχέδιο επιλογή θα επιβαρύνει σημαντικά τα μελλοντικά δημοτικά τέλη των ΟΤΑ και τους δημότες. Σήμερα με την δυσμενή οικονομική κατάσταση στη χώρα μας το Σχέδιο που προτείνουν οι 4 ΜΚΟ είναι πολύ περισσότερο αναγκαίο.
• Η υλοποίηση του προτεινόμενου Σχεδίου μπορεί να ολοκληρωθεί σε μία πενταετία και να χρηματοδοτηθεί από δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις (βλέπε τον αναλυτικό πίνακα) με μια συνολική χρηματοδότηση της τάξης των 24 εκατ. € ετησίως για τα επόμενα 5 έτη.
• Δημιουργεί περισσότερες από 2.370 άμεσες νέες θέσεις εργασίας σταθερής απασχόλησης και τουλάχιστον άλλες 1.420 έμμεσες νέες θέσεις απασχόλησης και συμβάλλει σημαντικά στην Πράσινη Ανάπτυξη και Οικονομία σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
• Απαντά με τον καλύτερο τρόπο (και μάλιστα περισσότερο από το βαθμό που αναλογεί στην Αττική) στις σημερινές και μελλοντικές νομικές υποχρεώσεις της χώρας σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων.
• Θέλει τους πολίτες ενεργούς συμμέτοχους στη λύση του προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων.
• Μπορεί να τύχει της μεγαλύτερης δυνατής κοινωνικής αποδοχής και υποστήριξης, τόσο από πλευράς κοινωνίας, όσο και από τους ΟΤΑ και τα εθνικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης – ΣΕΔ.

Η διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική, αλλά και σε όλη την Ελλάδα απαιτεί έναν ουσιαστικό και ειλικρινή δημόσιο διάλογο. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Greenpeace, WWF και Δίκτυο Μεσόγειος SOS καταθέτουν τις προτάσεις τους και καλούν τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα κόμματα και όλους τους ενδιαφερόμενους κοινωνικούς φορείς να συμμετάσχουν σε αυτό το δημόσιο διάλογο. Η λύση του προβλήματος των απορριμμάτων δεν μπορεί να περιμένει άλλο και εάν δεν δρομολογηθεί σήμερα με τον φιλικότερο προς το περιβάλλον και οικονομικότερο τρόπο, αύριο θα διαμαρτυρόμαστε για το τεράστιο κόστος που θα πρέπει να πληρώσουμε σε πρόστιμα και σε ακριβή διαχείριση. Αλλά τότε, θα έχουμε χάσει την ευκαιρία.

Η προοπτική για ΑΤΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ είναι στο χέρι μας.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Φίλιππος Κυρκίτσος (ΟΕΑ) 210-8224281, 6936-140795,
Νίκος Χαραλαμπίδης (Greenpeace) 210-3806374, 6979-395108
Βαγγέλης Κουκιάσας (Δίκτυο Μεσόγειος SOS) 210-8228795, 6977-600247

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

Για να καταλάβουμε τι πρέπει να διαχειριστούμε στην Αττική, κάνουμε ακολούθως τις εξής παραδοχές: Σήμερα (2010) στην Αττική εκτιμάται ότι η ποσότητα των απορριμμάτων που οδηγούνται προς τελική διαχείριση ή διάθεση στη Φυλή είναι της τάξης των max 2.300.000 τόνοι ετησίως (t/y). Ένα μέρος αυτής της ποσότητας δεν παράγεται στην Αττική και μεταφέρεται με διάφορους «πλάγιους» τρόπους στο ΧΥΤΑ Φυλής. Στη συνολική ποσότητα απορριμμάτων εμπεριέχονται max ~820.000 t/y οργανικών απορριμμάτων (αποφάγια, πράσινα, άλλα βιοαποδομήσιμα χωρίς το χαρτί), ~660.000 t/y συσκευασίες, ~430.000 t/y έντυπο χαρτί, ~90.000 t/y ηλεκτρικές – ηλεκτρονικές συσκευές (AHHE), ποσότητα άλλων μετάλλων, πλαστικών και γυαλιού (εκτός συσκευασίας & ΑΗΗΕ), επικίνδυνα οικιακά, ογκώδη, έπιπλα, ρουχισμός, νοσοκομειακά (παρανόμως), κ.α. Εκτός αυτών διατίθενται παρανόμως στο ΧΥΤΑ Φυλής και ανεξέλεγκτη ποσότητα - μπαζών (ΑΕΚΚ).

Με βάση τη στρατηγική διαχείρισης απορριμμάτων, που έχουν καταθέσει οι 4 περιβαλλοντικές ΜΚΟ τον Απρίλιο του 2009, εξειδικεύεται το παρόν Σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων για την Αττική, που περιλαμβάνει τα εξής βασικά σημεία: (τα νούμερα που αναφέρονται παρακάτω είναι μεν ενδεικτικά, αλλά κοντά στην πραγματικότητα, ώστε να κατανοήσουμε και ποσοτικά αυτό το Σχέδιο Διαχείρισης της Αττικής).

Α) Θεσμικά μέτρα (αφορούν και όλη την Ελλάδα):

• Δημιουργία και λειτουργία του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών & Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ): Η δημιουργία του ΕΟΕΔΣΑΠ έχει ήδη καθυστερήσει 5,5 χρόνια με αποτέλεσμα να σταματήσει η συνέχεια δράσεων ανακύκλωσης και εναλλακτικής διαχείρισης πολλών υλικών στη χώρα μας. Αναλυτικές προτάσεις για τους στόχους και τη βελτίωση της λειτουργίας του ΕΟΕΔΣΑΠ έχουν κατατεθεί στο ΥΠΕΚΑ.
• Πληρωμή των απορριμμάτων με το βάρος για τη διάθεση στους ΧΥΤΑ: Να ξεκινήσει από το 2009 η πληρωμή των ΟΤΑ της Αττικής με βάση το βάρος των απορριμμάτων που διαθέτουν στο ΧΥΤΑ Φυλής. Τα ζυγολόγια κάθε ΟΤΑ μπορούν να διασταυρώνονται με τον πληθυσμό του ΟΤΑ και την εκτιμώμενη ποσότητα των απορριμμάτων που παράγει. Με αυτόν τον τρόπο θα σταματήσει η «πλάγια» μεταφορά απορριμμάτων από ΟΤΑ εκτός Αττικής ή τουλάχιστον θα πληρώνουν και αυτοί οι ΟΤΑ ανάλογα με το βάρος των απορριμμάτων που διαθέτουν.
• Εφαρμογή δίκαιης χρέωσης των δημοτικών τελών – Εφαρμογή συστημάτων «Πληρώνω Όσο Πετάω» (ΠΟΠ): Δημιουργία κινήτρων και υποστήριξη προς τους ΟΤΑ για σταδιακή έναρξη αλλαγής του τρόπου χρέωσης των δημοτικών τελών με εφαρμογή συστημάτων ΠΟΠ, ώστε οι δημότες να έχουν επιπλέον κίνητρα να συμμετέχουν πιο ενεργά στην πρόληψη, κομποστοποίηση, ανακύκλωση και εναλλακτική διαχείριση.


Β) Λειτουργία υπαρχόντων και δημιουργία νέων Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης - ΣΕΔ (για όλη την Ελλάδα):

• Εντατικοποίηση των ΣΕΔ: Δημιουργία 2 νέων Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) για τις συσκευασίες όλης της Αττικής, τοποθέτηση ικανού αριθμού σημείων συλλογής της «Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης», ένταξη όλων των ΟΤΑ στα ΣΕΔ για τα ηλεκτρικά απόβλητα (ΑΗΗΕ) κ.α. Έτσι, μπορούν να αυξηθούν περαιτέρω οι ανακτώμενες ποσότητες συσκευασιών, έντυπου χαρτιού και ΑΗΗΕ.
• Υποχρεώσεις υπαρχόντων ΣΕΔ: Τα υπάρχοντα ΣΕΔ, με βάση τις νομικές υποχρεώσεις τους, θα πρέπει να ανακτήσουν και διαχειριστούν εναλλακτικά στην Αττική τις εξής ποσότητες μέχρι το 2011: ~400.000 t/y συσκευασίες, ~54.000 t/y ΑΗΗΕ και μικρές ποσότητες μπαταριών και συσσωρευτών.
• Δημιουργία και λειτουργία νέων ΣΕΔ: Τα μελλοντικά ΣΕΔ, που θα πρέπει να δημιουργηθούν, μπορούν να ανακτήσουν και διαχειριστούν εναλλακτικά στην Αττική τις εξής ποσότητες: ~260.000 t/y έντυπου χαρτιού (min το 60% σύμφωνα με το υπάρχον σχέδιο ΠΔ), όλα ή μεγάλο μέρος των μπαζών (ΑΕΚΚ) που ξεπερνούν τα 5,5 εκατομμύρια t/y και επικίνδυνων οικιακών, επίπλων, ρουχισμού, ανταλλακτικών οχημάτων & ηλεκτρικών συσκευών, φαρμάκων, τηγανελαίων κ.α. με συνολική ποσότητα διαχείρισης της τάξης των 80.000 t/y.

Γ) Δρομολόγηση δράσεων και δημιουργία υποδομών χαμηλού κόστους:

• Δημιουργία Κέντρων Ανακύκλωσης (ΚΑ): Δημιουργία 25 Κέντρων Ανακύκλωσης μέσα στους ΟΤΑ της Αττικής, όπου οι δημότες να μπορούν να μεταφέρουν μόνοι τους τα υλικά προς διαχείριση (τα ΚΑ έχουν περιγραφεί στο Στρατηγικό Σχεδιασμό των 4 ΜΚΟ). Το κόστος τους ανέρχεται σε max 25 εκατομμύρια € + ΦΠΑ, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό αυτού του κόστους (ή και ολόκληρο το κόστος) θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από τα υπάρχοντα και μελλοντικά ΣΕΔ. Η συνολική ποσότητα, που θα μπορούσαν να διαχειριστούν τα 25 ΚΑ εκτιμάται σε 25.000 – 100.000 t/y.
• Τοποθέτηση ειδικού κάδου για το χαρτί δίπλα σε κάθε σημερινό μπλε κάδο: Αυξάνεται έτσι η ανάκτηση του χαρτιού και μειώνεται το παραγόμενο RDF (πλαστικό – χαρτί κ.α.) στο Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης Κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ) στα Άνω Λιόσια και τα υπολείμματα στα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ). Το μέτρο μπορεί να χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από το μελλοντικό ΣΕΔ για το έντυπο χαρτί. Η πρόταση αυτή αφορά και όλη την Ελλάδα.
• Οικιακή κομποστοποίηση: Οργάνωση και έναρξη υλοποίησης ενός 4ετούς προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης στην Αττική. Το κόστος του προγράμματος για κάλυψη με 100.000 κάδους οικιακής κομποστοποίησης 176.000 νοικοκυριών της Αττικής εκτιμήθηκε σε περίπου 10 εκατομ. € + ΦΠΑ, ενώ θα μπορούσαν να συμμετέχουν και οι ΟΤΑ, που άλλωστε θα μπορούν να έχουν και οικονομικά οφέλη της τάξης των 60 – 100 € ανά κάδο κάθε χρόνο από τη μείωση του κόστους συλλογής μεταφοράς και τελικής διάθεσης των οργανικών που θα γίνουν λίπασμα. Το λειτουργικό κόστος τα επόμενα 1-2 έτη αφορά ένα ελάχιστο κόστος, που σχετίζεται με την ενημέρωση και υποστήριξη και θα μπορούσαν να το αναλάβουν οι ΟΤΑ. Η μείωση των οργανικών – βιοαποδομήσιμων, που θα προκύψει από ένα τέτοιο πρόγραμμα εκτιμάται σε 50.000-55.000 τόνους ετησίως. Το πρόγραμμα θα μπορούσε εν συνεχεία να επεκταθεί εθελοντικά σε όσους ΟΤΑ και νοικοκυριά επιθυμούν. Εκτιμάται ότι η οικιακή κομποστοποίηση μπορεί να διεισδύσει μεσοπρόθεσμα μέχρι και στο 20% των νοικοκυριών στην Αττική (μακροπρόθεσμα και στο 40%) και να εκτρέπει μέχρι το 2020 περισσότερους από 100.000 t/y. Ανάλογη πρόταση αφορά και όλη την Ελλάδα.

Τι μένει για διαχείριση: Εφόσον υλοποιηθούν τα παραπάνω οι ποσότητες που απομένουν για τελική διαχείριση είναι: ~745.000 t/y οργανικά, ~260.000 t/y συσκευασίες, ~170.000 t/y έντυπο χαρτί, ~36.000 t/y AHHE και μικρότερες ποσότητες από τα υπόλοιπα υλικά.

Τα επόμενα βήματα του σχεδιασμού είναι τα εξής:

Δ) Δράσεις χαμηλού κόστους για την προετοιμασία & δρομολόγηση της κομποστοποίησης σε μονάδες:

• Κλαδοτεμαχιστές σε όλα τα πάρκα: Υποχρεωτικός τεμαχισμός κλαδεμάτων και κομποστοποίησή τους επί τόπου με άπλωμα των υλικών στο χώρο (όπου είναι δυνατόν). Το κόστος εκτιμάται σε 1 εκατομμύριο € και θα διαχειρίζονται τουλάχιστον 2.000 – 5.000 t/y.
• Παραλαβή από μονάδες μόνο θρυμματισμένων κλαδεμάτων: Προμήθεια από τους ΟΤΑ κινητών ή σταθερών κλαδοτεμαχιστών και χρήση τους κατά τη συλλογή των κλαδεμάτων που προέρχονται από δημοτικούς χώρους. Οι ΟΤΑ καλύπτουν μόνοι αυτό το κόστος, διότι μειώνουν έτσι το κόστος συλλογής και μεταφοράς τους.
• Διαλογή στην Πηγή των οργανικών: Επιλέγεται η υποχρεωτική διαλογή στην πηγή των οργανικών απορριμμάτων με μικρούς κάδους των 120-360 λίτρων. Το πρόγραμμα στα βασικά του σημεία έχει περιγραφεί στην πρόταση των 4 ΜΚΟ τυο Απριλίου 2009. Το συνολικό κόστος που απαιτείται για πλήρη κάλυψη της Αττικής με κάδους (90.000 κάδοι) για τα οργανικά εκτιμήθηκε σε περίπου 7 εκατομμύρια € + ΦΠΑ.
• Υποχρέωση για χρήση βιοαποδομήσιμης σακούλας: Η διαλογή στην πηγή των οργανικών θα πρέπει να συνοδευτεί με υποχρεωτική χρήση βιοαποδομήσιμης σακούλας για να μειωθεί το κόστος διαχωρισμού των ανεπιθύμητων υλικών στις μονάδες κομποστοποίησης.

Ε) Δημιουργία μέσου κόστους μονάδων κομποστοποίησης και παράλληλη λειτουργία του ΕΜΑΚ:

• Δημιουργία τριών μονάδων κομποστοποίησης: Δημιουργία 3 μεγάλων μονάδων κομποστοποίησης κλειστού τύπου, αυτοματοποιημένες και εξοπλισμένες με ποιοτικό μηχανολογικό εξοπλισμό. Στις μονάδες θα οδηγείται το περιεχόμενο του ειδικού κάδου για τα οργανικά. Η κάθε μονάδα μπορεί να είναι δυναμικότητας 125.000 - 250.000 t/y με δυνατότητα μικρής επέκτασης και θα διαθέτει ειδικό σύστημα διαχωρισμού των ανεπιθύμητων υλικών και τελική επεξεργασία του τελικού προϊόντος (του κομπόστ) για την ολική απομάκρυνση των ανεπιθύμητων υλικών. Οι μονάδες θα έχουν τη δυνατότητα αυστηρού ποιοτικού ελέγχου του τελικού προϊόντος, ώστε αυτό να μπορεί να διατεθεί – πουληθεί για κάθε αγροτική χρήση τουλάχιστον των μη βρώσιμων αγροτικών προϊόντων. Το συνολικό κόστος επένδυσης για τις τρεις μονάδες εκτιμάται σε 36 εκατομμύρια € + ΦΠΑ. Η έκταση που απαιτείται για κάθε μονάδα εκτιμάται σε max 100-110 στρέμματα. Το λειτουργικό κόστος για κάθε μονάδα εκτιμάται σε λιγότερο από 1 εκατομμύριο €/y, ενώ η διοικητική και άλλη υποστήριξη θα μπορούσε να γίνεται από τις υπάρχουσες υπηρεσίες του Ενιαίου Συνδέσμου Δήμων & Κοινοτήτων Νομού Αττικής (ΕΣΔΚΝΑ) ή των ΟΤΑ. Ο αριθμός αυτών των μεγάλων μονάδων θα μπορούσε να αυξηθεί ή μειωθεί κατά μία, ανάλογα με την εξεύρεση διαθέσιμου χώρου.
• Δημιουργία μικρών μονάδων κομποστοποίησης: Συμπληρωματικά με τις 3 μεγάλες μονάδες κομποστοποίησης θα μπορούσαν να δημιουργηθούν και μερικές (~10) μικρές μονάδες κομποστοποίησης κλειστού ή ανοικτού τύπου με δυναμικότητα ~5.000-30.000 t/y. Το κόστος αυτών των μονάδων εκτιμάται σε 1,5-2,5 εκατομμύρια € ανά μονάδα + ΦΠΑ, ενώ το συνολικό κόστος για 10 μονάδες εκτιμάται σε ~ 20 εκατομμύρια € + ΦΠΑ
• Λειτουργία του ΕΜΑΚ: Το ΕΜΑΚ παραλαμβάνει το περιεχόμενο του 4ου κάδου με τα υπολείμματα και επεξεργάζεται 220.000 t/y. Το κομπόστ που θα παράγει θα είναι πολύ καλύτερης ποιότητας σε σχέση με το σημερινό, καθώς επίσης και η παραγόμενη ποσότητα RDF (υπολείμματα κυρίως πλαστικού & χαρτιού) που θα μειωθεί σε ~10.000-20.000 t/y.
• Διάθεση υπολειμμάτων: Τα υπολείμματα από τη λειτουργία των μονάδων και την όλη διαχείριση αφορούν το RDF και τα υπολείμματα από το ΕΜΑΚ, τα υπολείμματα από τα ΚΔΑΥ, καθώς και τα υπολείμματα από τις μονάδες κομποστοποίησης, που εκτιμώνται το πρώτο έτος εφαρμογής όλου του σχεδίου σε ~300.000 t/y, που θα μειώνεται και θα φθάσει μεσοπρόθεσμα σε 55.000-80.000 t/y. Τα υπολείμματα θα μπορούσαν να αξιοποιούνται ενεργειακά σε υπάρχοντες μονάδες (τσιμεντάδικα, ΔΕΗ) σαν εναλλακτικό καύσιμο, εφόσον τηρείται η ισχύουσα νομοθεσία και δεν υπάρχει αιτιολογημένη και εύλογη κοινωνική αντίδραση και ήδη μεγάλη περιβαλλοντική επιβάρυνση της ευρύτερης περιοχής. Εναλλακτικά θα μπορούσαν να οδηγούνται στο ΧΥΤΥ Φυλής.

ΣΤ) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ:

• Πολύπλευρο πρόγραμμα ενημέρωσης: Έχει περιγραφεί αναλυτικά στην πρόταση Στρατηγικού Σχεδιασμού των 4 ΜΚΟ και περιλαμβάνει πολλές κατηγορίες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών. Σε αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνονται και δράσεις Πόρτα – Πόρτα ενημέρωσης και υποστήριξης των πολιτών, που είναι και οι πιο αποτελεσματικές. Το κόστος ενός 4ετούς προγράμματος ενημέρωσης στην Αττική εκτιμάται σε 20 εκατομμύρια € + ΦΠΑ.

Στα Μειονεκτήματα του Σχεδίου θα αναφέραμε τα εξής:

• Απαιτεί το συντονισμό και συνεργασία πολλών φορέων (ΟΤΑ, υπουργεία, κοινωνικούς φορείς).
• Απαιτεί την ενεργή συμμετοχή και ανάληψη πρωτοβουλιών από την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
• Θέλει συμμάχους τους δημότες και άρα σοβαρές δράσεις για να τους πείσει.
• Θα συναντήσει ισχυρές αντιστάσεις στην υλοποίησή του από συμφέροντα που σήμερα «βολεύονται» με τη σημερινή κατάσταση διαχείρισης. διαβάστε περισσότερα...

25 Ιαν 2010

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ:
ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ, ΟΧΙ ΜΕΤΕΩΡΑ ΒΗΜΑΤΑ Σύστημα «πληρώνω όσο πετάω» για αλλαγή νοοτροπίας

25.1.2010

ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ, ΟΧΙ ΜΕΤΕΩΡΑ ΒΗΜΑΤΑ
Σύστημα «πληρώνω όσο πετάω» για αλλαγή νοοτροπίας


Το ζητούμενο σήμερα είναι μια συγκροτημένη πολιτική για τα σκουπίδια και όχι αποσπασματικά μέτρα. Προς θετική κατεύθυνση είναι η προτεινόμενη από την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ρύθμιση για τη χρέωση των απορριμμάτων που διαθέτουν οι Δήμοι σε ΧΥΤΑ με βάση την ποσότητα που απορρίπτουν και όχι το 6% του προϋπολογισμού τους (όπως ισχύει μέχρι σήμερα). Κάτι τέτοιο είναι πραγματικότητα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες εδώ και πολλές δεκαετίες αλλά και αίτημα εδώ και χρόνια περιβαλλοντικών και κοινωνικών φορέων και φυσικά των Οικολόγων Πράσινων. Το βήμα αυτό θα μείνει, όμως, μετέωρο και δε θα επηρεάσει την συμπεριφορά των πολιτών, ώστε να μειωθούν τα απορρίμματα και να αυξηθεί η επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση και η κομποστοποίησή τους, αν δεν συνοδεύεται και από ανάλογες ρυθμίσεις για τους δημότες. Eτσι, οι Οικολόγοι Πράσινοι προτείνουν τα τέλη καθαριότητας που καταβάλουν οι δημότες να υπολογίζονται με βάση την ποσότητα που πετάει κάθε δημότης και όχι με βάση τα τετραγωνικά μέτρα του χώρου του και την περιοχή όπου βρίσκεται το κτίριο.

Η εμπειρία εφαρμογής παρόμοιων συστημάτων “πληρώνω τέλη καθαριότητας με βάση τα σκουπίδια που πετάω” είναι τεράστια και όχι μόνο σε ευρωπαϊκές χώρες. Είναι γεγονός ότι ένα τέτοιο σύστημα πληρωμής για τα σκουπίδια, που ισχύει και για Δήμους και για πολίτες, που επιβαρύνει οικονομικά τις περιβαλλοντικά ανεύθυνες συμπεριφορές (μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων) και επιβραβεύει με χαμηλά τέλη όσους μειώνουν τα σκουπίδια τους, βοηθάει καθοριστικά στο να γίνουν όλοι οι δημότες μέρος της λύσης.

Δεν πρέπει, όμως, να ξεχνάμε ότι ελάχιστοι δήμοι καταβάλλουν σήμερα έστω και το στοιχειώδες κόστος για τη διάθεση των απορριμμάτων σε κάποιον οργανωμένο χώρο. Πολλοί Δήμοι συνεχίζουν να απορρίπτουν ανεξέλεγκτα τα απορρίμματα στο περιβάλλον (ΧΑΔΑ) και είναι πολύ πιθανόν σύντομα να υποχρεωθεί η χώρα να πληρώνει πρόστιμα ύψους 34.000 Ευρώ ανά ημέρα και χώρο ανεξέλεγκτης απόρριψης απορριμμάτων.

Οι δήμοι δεν έχουν καν συζητήσει για το κόστος που έπρεπε να έχουν αναλάβει με βάση την ευρωπαϊκή Οδηγία 31/99 για την συστηματική παρακολούθηση των επιπτώσεων κάθε ΧΥΤΑ όχι μόνο κατά την λειτουργία του αλλά και για 30-70 τουλάχιστον χρόνια από τη στιγμή που θα σταματήσει η ταφή απορριμμάτων. Οι Δήμοι θα έπρεπε να έχουν προβλέψει, επίσης, με βάση την Οδηγία 31/99. την σταδιακή συγκέντρωση πόρων για την μετέπειτα φροντίδα και περιβαλλοντική αποκατάσταση των χώρων από τη λειτουργία των ΧΥΤΑ όταν αυτοί ολοκληρώσουν τη λειτουργία τους και κλείσουν.

Οι πολιτικές πρωτοβουλίες για τα στερεά απόβλητα που αναλαμβάνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, οι περιφέρειες, οι Δήμοι και οι κοινότητες δεν μπορεί πλέον να είναι αποσπασματικές αλλά στη βάση ενός συνολικότερου και καλά επεξεργασμένου σχεδίου για την αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων που συνεχίζουν να υπάρχουν. Είναι αναγκαίο να υπάρξει – μέσα από δομημένη διαβούλευση – ένα νέο “εθνικό σχέδιο αποφυγής, μείωσης, επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και κομποστοποίησης των απορριμμάτων με στόχο τα μηδενικά απόβλητα μέχρι το 2020”. Ένα τέτοιο σχέδιο πρέπει να έχει σαφή χρονοδιαγράμματα και βελτιωμένους ενδιάμεσους ποσοτικούς στόχους, υποχρεώσεις για ΟΤΑ, παραγωγούς αποβλήτων και πολίτες καθώς και νέα εργαλεία εφαρμογής ώστε να φτάσουμε το 2020 στα μηδενικά απόβλητα.

Πρέπει να υποχρεωθούν οι Δήμοι να πετύχουν τη μείωση και ανακύκλωση των απορριμμάτων τους με βάση υπάρχουσες αλλά και νέες νομοθετικές ρυθμίσεις. Αυτό σημαίνει ότι κάθε δήμος πρέπει να πετύχει συγκεκριμένους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους μείωσης, ανακύκλωσης και κομποστοποίησης των απορριμμάτων του. Θα πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα η υπάρχουσα νομοθεσία η οποία υποχρεώνει τους δήμους (άρθρο 8 του νόμου 2939) να έχουν εδώ και χρόνια αλλά και να υλοποιούν σχέδιο εναλλακτικής διαχείρισης των απορριμμάτων, όχι μόνο των αποβλήτων συσκευασίας (χαρτιά, πλαστικά, μέταλλα, γυαλί κα) αλλά και άλλων κατηγοριών αποβλήτων όπως τα ηλεκτρικά/ηλεκτρονικά απόβλητα, μπαταρίες/συσσωρευτές, παλιά ελαστικά, παλιά αυτοκίνητα κα .

Η χώρα κινδυνεύει και με άλλα μεγάλα πρόστιμα αφού δεν έχει καν δρομολογήσει σχέδια για τη μείωση των οργανικών υλικών από τα απορρίμματα (που σήμερα καταλήγουν στο περιβάλλον ανεξέλεγκτα ή σε ΧΥΤΑ) κατά 25% αν και η Ελλάδα είχε ζητήσει παράταση για να πετύχει αυτό τον στόχο μέχρι το 2010. Η χρηματοδότηση παρόμοιων προγραμμάτων από ευρωπαϊκούς, εθνικούς, τοπικούς και ιδιωτικούς πόρους θα συνέβαλε όχι μόνο στην μείωση των απορριμμάτων αλλά και στη δημιουργία τοπικά μερικών χιλιάδων νέων, πράσινων θέσεων εργασίας.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι προτείνουν να συνδέεται η χρηματοδότηση των δήμων από κεντρικούς πόρους με το κατά πόσο πετυχαίνουν αυτούς τους στόχους. Αν τους πετυχαίνουν να προβλέπεται έξτρα χρηματοδότηση, αν δεν τον πετυχαίνουν να μειώνεται αναλογικά η χρηματοδότησή τους από κεντρικούς πόρους.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι ζητάνε δομημένη και δημόσια διαβούλευση και όχι αποσπασματικές κινήσεις στα συνολικά θέματα που αφορούν στα απορρίμματα. Οι Οικολόγοι Πράσινοι δηλώνουν αντίθετοι με την δεματοποίηση ανεπεξέργαστων απορριμμάτων, όπως αυτή είχε σχεδιαστεί από τον προηγούμενο περιφερειάρχη Πελοποννήσου αλλά και σε άλλες περιοχές. Επίσης, δηλώνουν αντίθετοι στην καύση απορριμμάτων.

Η Εκτελεστική Γραμματεία των Οικολόγων Πράσινων διαβάστε περισσότερα...

12 Ιαν 2010

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ
για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων

Οι κύριες αρχές που εγείρονται στην Οδηγίας και αποτελούν τις Διοικητικές πτυχές της , είναι:

1. Σχεδιασμός –Προγραμματισμός (Planning)

2. Ρυθμίσεις –Νομοθεσία (Regulation)

3. Υλοποίηση

4. Παρακολούθηση - Έλεγχος (Monitoring)

5. Βελτίωση & Αναθεώρηση

6. Πληροφόρηση και Απολογισμός (Reporting)


Ο Σχεδιασμός - Προγραμματισμός περιλαμβάνουν την κατάρτιση του Προγράμματος Εφαρμογής (ΠΕ), τον καθορισμό των ευαίσθητων περιοχών και τον καθορισμό καταλόγου οικισμών.

Οι Ρυθμίσεις - Νομοθεσία περιλαμβάνουν την εναρμόνιση της Εθνικής Νομοθεσίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας.

Η Παρακολούθηση και ο Έλεγχος περιλαμβάνουν την παρακολούθηση της προόδου εφαρμογής της νομοθεσίας όσον αφορά στις απορρίψεις στους υδάτινους αποδέκτες.

Η Πληροφόρηση και ο Απολογισμός περιλαμβάνεις την Υποβολή Εκθέσεων με στοιχεία για το Μέγεθος Οικισμού, το Δίκτυο συλλογής, την Επεξεργασία και τον Τελικό αποδέκτη.


Οι επιμέρους στόχοι της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ, που αποτελούν τις Υποχρεώσεις των κρατών μελών, είναι :

· Η εγκατάσταση δικτύων συλλογής και σταθμών επεξεργασίας λυμάτων σε οικισμούς > 2.000 Ι.Π που είναι και η κυριότερη υποχρέωση των κρατών μελών

· Ο προσδιορισμός των Ευαίσθητων και Κανονικών περιοχών

· Η εφαρμογή δευτεροβάθμιας επεξεργασίας σε οικισμούς με πληθυσμό >2000 ΙΠ σε κανονικές περιοχές

· Η εφαρμογή προχωρημένης επεξεργασίας (απομάκρυνση αζώτου και φωσφόρου) σε οικισμούς με πληθυσμό > 10.000 ΙΠ στις οριοθετημένες ευαίσθητες περιοχές των αποδεκτών και στις πηγές τους.

· Η έκδοση αδειών εκροής των αστικών & βιομηχανικών υγρών αποβλήτων εντός των συστημάτων συλλογής των αστικών υγρών αποβλήτων (αποχετευτικά συστήματα).

· Η έκδοση αδειών και κανονισμών για την απόρριψη του επεξεργασμένου νερού και λάσπης.

· Η παρακολούθηση της απόδοσης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (παρακολούθηση ποιότητας επεξεργασμένου νερού) και της ποιότητας των αποδεκτών

· Η επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, όταν είναι εφικτό.

· Υποβολή εκθέσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) :

¾ έκθεση κατάστασης ή συμμόρφωσης (Άρθρο 15)

¾ έκθεση ενημέρωσης του κοινού (Άρθρο 16)

¾ έκθεση Προγράμματος Εφαρμογής (ΠΕ) (Άρθρο 17)


Σύμφωνα με το άρθρο 16 της UWWTD οι σχετικές εκθέσεις που έπρεπε να υποβάλλουν τα κράτη μέλη της ΕΕ έως το 2005 ήταν συμφωνία του εξοπλισμού των εγκαταστάσεων επεξεργασίας με τις απαιτήσεις της οδηγίας.

Η επόμενη έκθεση που έπρεπε να υποβληθεί έως τις 30/06/08 θα εστίαζε στην απόδοση του εγκατεστημένου εξοπλισμού επεξεργασίας.


Οι Βασικές Αρχές του ΠΕ, όπως απαιτεί η εφαρμογή της οδηγίας σε συνδυασμό με την οδηγία 60/2000/ΕC από τα κράτη μέλη είναι:

i. Η Απογραφή και Χαρτογράφηση των ευαίσθητων περιοχών καταρχήν, προτού γίνει η κατάρτιση του καταλόγου των οικισμών και προγραμματισμού των σταδίων εφαρμογής

ii. Η κατάρτιση πλήρους καταλόγου Οικισμών στους οποίους απαιτείται εγκατάσταση επεξεργασίας, τον καθορισμό του απαιτούμενου βαθμού επεξεργασίας και των ορίων εκροής ανάλογα με το ολικό παραγόμενο ρυπαντικό φορτία, το είδος του αποδέκτη και της λεκάνης απορροής

iii. Η λεπτομερής καταγραφή των εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, η μελέτη απόδοσης αυτών και προτάσεις για βελτιστοποίηση της λειτουργίας τους

iv. Η πρόβλεψη εγκατάστασης νέων μονάδων, (είδος, σχεδιασμός), με σκοπό τη διατήρηση ή βελτίωση της ποιότητας των επιφανειακών νερών έως το 2015, σύμφωνα με την οδηγία 60/2000.

v. Η αποτύπωση της ποιότητας των επιφανειακών νερών σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα και σε σχέση με τη λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας και την εφαρμογή δικτύου συνεχούς παρακολούθησης της ποιότητας των αποδεκτών (monitoring)

vi. Η κατάθεση προτάσεων διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών και λιμνών, ώστε να πληρούνται τα κριτήρια της Οδηγίας πλαίσιο

vii. Η πλήρης περιγραφή των πρόσφατων επενδύσεων των χωρών μελών σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών υγρών αποβλήτων, από την οποία θα προκύψουν οι απαιτούμενες νέες εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (Waste Water Treatment Works, WWTWS), καθώς και τη χρονική κατανομή τους ανά έτος.

viii. Η περιγραφή των συνθηκών λειτουργίας των εγκαταστάσεων επεξεργασία βιομηχανικών υγρών αποβλήτων ώστε να εξασφαλίζονται τα ελάχιστα standards της οδηγίας, την αναλυτική περιγραφή της παρούσας κατάστασης σε συμμόρφωση με την Οδηγία έως το 2006 και τους τρόπους και τα μέτρα μελλοντικής συμμόρφωσης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που θα αναδείξει η καταγραφή της παρούσας κατάστασης.

ix. Ο λεπτομερής καθορισμός των επικίνδυνων ουσιών, καθώς και άλλων σχετικών προδιαγραφών επικινδυνότητας

x. Η δημιουργία χαρτών με παρουσίαση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας και των εκροών τους, των «θερμών κηλίδων» («hot spots») στους αποδέκτες και των απαιτήσεων για νέες εγκαταστάσεις επεξεργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία.

xi. Η αναλυτική και τεκμηριωμένη περιγραφή των αιτιών μη συμμόρφωσης

xii. Η υποχρέωση αναθεώρησης των ευαίσθητων περιοχών κάθε 4 χρόνια (επισκόπηση –review). Μετά την αναθεώρηση μπορεί να χρειαστεί επανασχεδιασμός ορισμένων εγκαταστάσεων επεξεργασίας με πιο αυστηρά standards.

xiii. Η πλήρης περιγραφή της παρούσας και μελλοντικής απόδοσης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας και το συσχετισμό της απόδοσης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας με το κόστος επένδυσης και λειτουργίας.

xiv. Η οικονομική επιβάρυνση του καταναλωτή σε σχέση με την παρεχόμενη υπηρεσία.Η κατά γράμμα εφαρμογή της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ είναι αναγκαία προκειμένου να υλοποιηθεί ο κεντρικός στόχος της Οδηγίας πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για την επίτευξη «καλής κατάστασης» σε όλα τα νερά, επιφανειακά - υπόγεια – θαλάσσια.


1.1. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 91/271/ΕΟΚ ΣΤΗΝ ΕΕ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ [7,9,10,11]

Οι ημερομηνίες επίτευξης των στόχων της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ κλιμακώνονται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των υδάτων και το μέγεθος του φορτίου ρύπανσης των υγρών αποβλήτων. Στον Πίνακα 1 φαίνεται το σχετικό χρονοδιάγραμμα, από το οποίο προκύπτει ότι οι καταληκτικές ημερομηνίες αφορούν στα έτη 1998, 2000 και 2005. Για τα νέα μέλη που είναι σε μεταβατική περίοδο δίνεται σημαντική οικονομική υποστήριξη ώστε να προγραμματίσουν κατάλληλες δράσεις έως το 2015, πλην της Ρουμανίας στην οποία δίνεται περίοδος «χάριτος» έως το 2019, λόγω του μεγάλου πληθυσμού της.

Το 2003 είχαν υποβληθεί εκθέσεις (για την Ε.Ε. των 15), οι οποίες αφορούσαν στις περιόδους 1998 & 2000, Σύμφωνα με αυτές τις εκθέσεις υπήρχαν περίπου 22.000 περιοχές οικονομικής δραστηριότης και συγκέντρωσης πληθυσμών >2000 Ι.Π., που παρήγαγαν συνολικό φορτίο υγρών αποβλήτων ίσο με 550 εκατομ. Ι.Π. περίπου.

Το 2005 έπρεπε να υποβληθούν εκθέσεις, που θα εξέταζαν αν ο εξοπλισμός των εγκαταστάσεων επεξεργασίας ήταν σύμφωνος με τις απαιτήσεις της οδηγίας (με βάση το άρθρο 16 της UWWTD) .

Οι επόμενες εκθέσεις που έπρεπε να υποβληθούν έως τις 30/06/08 όφειλαν να εστιάσουν στην απόδοση του εγκατεστημένου εξοπλισμού επεξεργασίας.

Επίσης στο πλαίσιο συνδυασμού της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ με την οδηγία 60/2000/EC, τα κράτη μέλη θα έπρεπε, το αργότερο μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου 2006, να έχουν θέσει σε εφαρμογή προγράμματα παρακολούθησης της κατάστασης των υδάτων και μέχρι τις 22 Μαρτίου 2007 να υποβάλουν σχετική έκθεση στην Επιτροπή.

Τα απαιτούμενα στάδια επεξεργασίας και οι προθεσμίες συμμόρφωσης των κρατών μελών με την οδηγία για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, ανά κατηγορία μεγέθους οικισμού (Ι.Π.) και αποδέκτη, παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.


3. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ü Επιτάχυνση του ρυθμού εφαρμογής της Οδηγίας

ü Δημιουργία ενιαίου φορέα διαχείρισης των υδάτων (ο N. 3199/2003 προσαρμογής στην οδηγία πλαίσιο 2000/60 προβλέπει τη σύσταση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων, του Εθνικού Συμβουλίου Υδάτων, της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων στην Περιφέρεια, της Δ/νσης Υδάτων Περιφέρειας, του Περιφερειακού Συμβουλίου Υδάτων)

Στην Ελλάδα έχει κατά καιρούς επισημανθεί η ανάγκη ίδρυσης Ενιαίου Φορέα Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και η σύσταση ενός Ινστιτούτου Διαχείρισης Υδατικών Πόρων καθώς και η εκπόνηση ενός προγράμματος διαχείρισης για κάθε υδατικό διαμέρισμα σε βάθος εικοσαετίας. Παράλληλα θα πρέπει να αυξηθούν σημαντικά οι πόροι που διατίθενται από το κράτος για την αξιοποίηση και διαχείριση των υδάτινων πόρων και να επιταχυνθεί ο εκσυγχρονισμός των δικτύων. Είναι σημαντικό να γίνουν έργα ορεινής υδρονομίας και να γίνουν αναδασώσεις.

ü Εκτίμηση της αποτελεσματικότητας λειτουργίας των εγκαταστάσεων επεξεργασίας.

ü Δημιουργία ευέλικτου και αποτελεσματικού τρόπου ελέγχου για τις αποδόσεις λειτουργίας των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυμάτων και βιομηχανικών υγρών αποβλήτων.

ü Υποχρέωση των Βιομηχανιών και των επιχειρήσεων αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων των Δήμων να παρουσιάζουν εκθέσεις με αποτελέσματα αναλύσεων που πραγματοποιούνται σε πιστοποιημένα εργαστήρια για την εξασφάλιση της ορθότητας της μέτρησης

ü Συσχέτιση της απόδοσης με το κόστος λειτουργίας ιδίως των υπό την εποπτεία του κράτους (Δήμοι) εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και υγρών αποβλήτων και αναπροσαρμογή για τον πολίτη των εκδιδομένων λογαριασμών. Κατά συνέπεια μείωση του λογαριασμού στην περίπτωση χαμηλής ποιότητας παροχής υπηρεσίας, που δείκτης αυτής θα είναι η για παράδειγμα η απόδοση επεξεργασίας. Η πρόταση είναι μέσα στην ουσία και το πνεύμα της οδηγίας, η οποία προβλέπει τη συμμετοχή του κοινωνικού παράγοντα ως μέρος του ελεγκτικού μηχανισμού, με τη συμμετοχή του μέσω διαβούλευσης με τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς (ΔΕΥΑ, Νομαρχία, Δήμο) στη δημιουργία σχεδίων νομοθεσίας . ώστε να εξασφαλίζονται η συμμόρφωση με το περιβάλλον, η προστασία του καταναλωτή, τα πρότυπα απόδοσης, καθώς και σημαντικές αλλαγές με βάση τις αρχές της αμερόληπτης οικονομικής δυνατότητας.

ü Ακόμη, η έγκριση νέων επενδύσεων για εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων πρέπει να τηρεί αναλογία ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ/ΑΠΟΔΟΣΗΣ/ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

ü Εκτίμηση της κατανομής των βιομηχανιών ανά κλάδο, διοικητική ενότητα (Νομός –Περιφέρεια), του αριθμού των απασχολούμενων ατόμων και των ρύπων που παράγονται (οργανικό ρυπαντικό φορτίο, θρεπτικά και τοξικά συστατικά).

ü Εκτίμηση του αποδέκτη των υγρών αποβλήτων των βιομηχανιών (δίκτυο αποχέτευσης, επιφανειακά νερά), βάσει των περιβαλλοντικών όρων και των σχετικών αδειοδοτήσεων των Δ/νσεων Περιβάλλοντος

ü Εκτίμηση της ύπαρξης εγκαταστάσεων προεπεξεργασίας και επεξεργασίας στις βιομηχανίες και της απόδοσης αυτών

ü Ολοκλήρωση εργασιών των έργων υποδομής στις θεσμοθετημένες ΒΙ.ΠΕ και τα βιοτεχνικά πάρκα και μελέτη δημιουργίας νέων (εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου Ν. 2545/97, ΦΕΚ Α254, με θέμα: ‘’Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές και άλλες Διατάξεις’’)

ü Τη δημιουργία κινήτρων για τη μετεγκατάσταση των επιχειρήσεων στις ΒΙΠΕ και Βιοτεχνικά Πάρκα

ü Την κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων σε όλες τις ΒΙΠΕ, που να μην περιορίζονται μόνο σε Β΄βαθμίδα επεξεργασίας (από τις 33 ΒΙΠΕ που λειτουργούν, σε μικρό αριθμό λειτουργούν εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων) διαβάστε περισσότερα...

6 Ιαν 2010

Η παγκόσμια οικονομική κρίση
είναι αυτή που απειλεί την ανακύκλωση

http://www.e-aftodioikisi.gr/default.aspx?pageid=2549

Νομοσχέδιο Μπιρμπίλη: Όσο και αν θέλουν οι δήμοι...
Η παγκόσμια οικονομική κρίση είναι αυτή που απειλεί την ανακύκλωση


29/12/2009

Την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση με το νομοσχέδιο που κατέθεσε η υπουργός Περιβάλλοντος Τίνα Μπιρμπίλη στη Βουλή θα επιβάλει αυξημένα τέλη για τα σκουπίδια, σε όσους δήμους δεν προωθούν την ανακύκλωση, η παγκόσμια οικονομική κρίση και όχι η ευαισθησία των ΟΤΑ και των πολιτών είναι από ότι φαίνεται αυτή που απειλεί το περιβάλλον

Η οικονομική κρίση επηρεάζει σχεδόν στο 100% την ανακύκλωση κυρίως του χαρτιού και του πλαστικού, προκαλώντας κάθετη πτώση των τιμών ανά τόνο. Σύμφωνα με στοιχεία της εφημερίδας ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ στο νομό Θεσσαλονίκης παραμένουν αδιάθετοι χιλιάδες τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών, επιβαρύνοντας επικίνδυνα τη χωματερή των Ταγαράδων.

Ενδεικτικό της κάθετης πτώσης των τιμών είναι ότι μέχρι πέρυσι το χαρτί αγοραζόταν προς 56 ευρώ τον τόνο, ενώ μετά την εκδήλωση της κρίσης η τιμή κατρακύλησε στα 11 μόλις ευρώ, ανά τόνο.

Την ίδια ώρα, το πρόβλημα γιγαντώνεται σε ολόκληρη την Ευρώπη αλλά και παγκόσμια, καθώς η τιμή του χαρτιού κοστολογούνταν προς 70 -80 ευρώ ανά τόνο, ενώ σήμερα έπεσε στα 30 ευρώ ανά τόνο. Δεν είναι τυχαίο ότι η Κίνα, η Τουρκία και η Ινδία, που αποτελούσαν τους βασικούς εισαγωγείς χαρτιού, κλήθηκαν λόγω της οικονομικής κρίσης να κλείσουν τους τελευταίους μήνες ακόμα και τα σύνορά τους, καθώς μειώθηκε δραματικά η ζήτηση των ανακυκλώσιμων υλικών.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στην Κίνα , του μεγαλύτερου εισαγωγέα απορριμμάτων παγκοσμίως, η οποία αισθάνεται και από τη σκοπιά της ανακύκλωσης το μέγεθος της κρίσης. Καθώς οι εξαγωγές της Κίνας γνωρίζουν για πρώτη φορά, έπειτα από την χρυσή «Ολυμπιακή εποχή», πτώση, η βιομηχανία της ανακύκλωσης καταρρέει σταδιακά. Σύμφωνα με μαρτυρίες στελεχών, ακόμη και πριν από δύο μήνες, ολόκληρη η αγορά χαρτιού της δυτικής ακτής των ΗΠΑ κατευθυνόταν στην Κίνα για επεξεργασία και δημιουργία πακέτων και δεμάτων που θα επιστρέφονταν πίσω. Ωστόσο, η μείωση της καταναλωτικής ζήτησης έσπασε αυτόν τον κύκλο.
Επίσημα δημοσιεύματα κάνουν λόγο για κλείσιμο του 80% των μονάδων ανακύκλωσης και για τις επακόλουθες απολύσεις εκατομμυρίων εργαζομένων. διαβάστε περισσότερα...

5 Ιαν 2010

Ανοικτή επιστολή του Βασίλη Κελλάρη, πρόεδρου του ΟΙΚΟΣΥΛΚΟ προς τους πολίτες της Κορινθίας

4 Ιαν. 10

Μετά τα γεγονότα για την χωματερή των Αθικίων, εγώ ο Βασίλης Κελλάρης, ως πρόεδρος του ΟΙΚΟΣΥΛΚΟ μιας οργάνωσης που παλεύει 20 χρόνια για το περιβάλλον στην Κορινθία, θέλω να απευθυνθώ στους πολίτες όλων των δήμων της Κορινθίας.
Θέλω να σας μιλήσω αγαπητοί συμπολίτες για το έγκλημα που συντελείται αυτή την στιγμή δίπλα στα σπίτια σας, στις καλλιέργειές σας, στις περιουσίες σας. Όλες οι χωματερές, ακόμη και όσες έχουν κλείσει και δεν δέχονται πια σκουπίδια, βράζουν καθημερινά, καίγονται, βγάζουν ουσίες που δηλητηριάζουν την αναπνοή των παιδιών μας, τα φαγητά που τρώμε, το νερό που πίνουμε. τα χώματα που καλλιεργούμε. Ευθύνονται για πολλές από τις αρρώστιες μας, ακόμη και αν αυτό δεν ομολογείται.

Θέλω να σας ενημερώσω πως οι χωματερές αυτές έπρεπε σύμφωνα με τον νόμο, να έχουν κλείσει και να έχουν αποκατασταθεί εδώ και 1 χρόνο. Υπεύθυνες για το ότι συνεχίζουν ακόμη να λειτουργούν είναι οι δημοτικές αρχές. Ενώ οφείλουν να γνωρίζουν την επικινδυνότητά τους, ενώ οφείλουν να γνωρίζουν ότι πρέπει να τις κλείσουν και να τις αποκαταστήσουν, παρά ταύτα οι δημοτικές αρχές αδιαφορούν, εις βάρος της δημόσιας υγείας, εις βάρος της ευλογημένης κορινθιακής μας γης.

Εμείς ως ΟΙΚΟΣΥΛΚΟ κρούομε τον κώδωνα του κινδύνου και είμαστε διατεθειμένοι να υποστηρίξουμε κάθε αγώνα για υγιές και ασφαλές περιβάλλον. Αλλά δεν αρκούμε μόνο εμείς. Όλοι οι πολίτες πρέπει να ξεσηκωθούμε για να υπερασπίσουμε την υγεία μας, τα χώματά μας, την πατρίδα μας. Να τι μπορούμε να κάνουμε:
• Να πιέσουμε τις δημοτικές αρχές να κλείσουν αμέσως όσες λειτουργούν, να αποκαταστήσουν και να απορρυπάνουν όλες τις χωματερές. Θυμίζουμε πως ακόμη και στις παλιές χωματερές τα σκουπίδια συνεχίζουν να βράζουν κάτω από τα χώμα.
• Να απευθυνθούμε στον Συνήγορο του Πολίτη, στους Επιθεωρητές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και να καταγγείλουμε το γεγονός. Οι υπηρεσίες αυτές, όπως διαπιστώσαμε στην περίπτωση των Αθικίων, είναι πρόθυμες να πάρουν τα αναγκαία μέτρα.
• Να προσφύγουμε στην δικαιοσύνη για να πετύχουμε το κλείσιμο των χωματερών με δικαστική απόφαση, όπως έπραξαν με επιτυχία προ διετίας οι συμπολίτες μας από την Μπαθαρίστρα Κορίνθου αλλά και αλλού στην Ελλάδα.

Σε κάθε περίπτωση ο ΟΙΚΟΣΥΛΚΟ θα συμπαρασταθεί στους πολίτες με κάθε τρόπο.
Ας σώσουμε την Κορινθία μας, ας προστατέψουμε την υγεία των παιδιών μας.


Ανοικτή επιστολή του Βασίλη Κελλάρη, πρόεδρου του ΟΙΚΟΣΥΛΚΟ
4 Ιαν. 10

προς τους δημάρχους της Κορινθίας

• δήμαρχο Κορινθίων κ. Πνευματικό,
• δήμαρχο Λουτρακίου Περαχώρας κ. Γκιώνη,
• δήμαρχο Σαρωνικού κ. Τόγια,
• δήμαρχο Τενέας κ. Χασικίδη,
• δήμαρχο Νεμέας κ. Καλαντζή,
• δήμαρχο Ασσου – Λεχαίου κ. Καμπούρη,
• δήμαρχο Αγ. Θεοδώρων κ. Σοφία,
• δήμαρχο Σολυγείας κ. Τουσουλη,
• δήμαρχο Βόχας κ. Λιούντρη,
• δήμαρχο Βέλου κ. Λαμπρόπουλο,
• δήμαρχο Σικυωνίων κ. Τσουλούφα,
• δήμαρχο Ξυλοκάστρου κ. Κλαδούχο,
• δήμαρχο Φενεού κ, Σταματόπουλο,
• δήμαρχο Στυμφαλίας κ. Λέγγα.


κ. Δήμαρχοι.
Ο ΟΙΚΟΣΥΛΚΟ είναι μια περιβαλλοντική οργάνωση που δρα 20 χρόνια, πέρα από κόμματα, πέρα από ιδεολογίες, με μοναδικό γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτή την κρίσιμη στιγμή ο ΟΙΚΟΣΥΛΚΟ απευθύνεται σε εσάς που έχετε στους δήμους σας χωματερές, ενεργές η μη.
Απευθυνόμαστε σε εσάς κ. Δήμαρχοι γιατί εσείς έχετε την υποχρέωση να κλείσετε και να αποκαταστήσετε τις χωματερές. Έχετε ευθύνη για την υγεία των παιδιών μας, για την κορινθιακή μας γη. Οι χωματερές μας δηλητηριάζουν καθημερινά. Δηλητηριάζουν την γη στην οποία βλάστησε ο αρχαίος μας πολιτισμός.
Σας υπενθυμίζουμε πως υπάρχουν διοικητικές, αστικές και ποινικές ευθύνες επειδή δεν έχουν κλείσει και δεν έχουν ακόμη αποκατασταθεί οι χωματερές. Πράξτε το αμέσως.
Αν το κάνετε θα έχετε προσφέρει μεγάλες υπηρεσίες στον τόπο. Αν όχι, θα είστε καταδικασμένοι στην συνείδηση των πολιτών και τα ονόματά σας θα γραφτούν με μαύρα γράμματα στην ιστορία της Κορινθίας μας.

Βασίλης Κελλάρης
πρόεδρος ΟΙΚΟΣΥΛΚΟ διαβάστε περισσότερα...