12 Αυγ 2009

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ: Πρόταση για την εναλλακτικη διαχείριση απορριμάτων Δήμου Λάμπης Ρεθύμνου

Προς:
Δήμαρχο Λάμπης
Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Λαμπης
Σύλλογο Γυναικών Σπηλίου
Πολιτιστικό Σύλλογο Σπηλίου
Σπήλι, 10 Αυγούστου 2009


Θέμα: Πρόταση για την Εναλλακτική Διαχείριση Απορριμμάτων Δήμου Λάμπης, με στόχο τα Μηδενικά Απόβλητα


Αγαπητέ Δήμαρχε, αγαπητοί Δημοτικοί Σύμβουλοι, μέλη του Συλλόγου Γυναικών Σπηλίου, μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Σπηλίου

Σχετικά με το φλέγον θέμα της διαχείρισης απορριμμάτων του Δήμου Λάμπης, θεωρώντας την πλούσια εμπειρία πολλών Δήμων και Πόλεων στην Ευρώπη και αλλού, και με γνωστά τα προβλήματα ρύπανσης που προκύπτουν απο τη λειτουργία όλων των ΧΥΤΑ (συμπεριλαμβανόμενου και του ΧΥΤΑ Αμαρίου, στον οποίο καταλήγουν τα απορρίμματα του Δήμου μας) αλλά και με δεδομένα τα προβλήματα χωροθέτησης νέων μονάδων επεξεργασίας και τελικής διάθεσης απορριμμάτων σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, σας καταθέτουμε πρόταση εκ μέρους των Οικολόγων Πράσινων Κρήτης και της Τοπικής Κίνησης Ρεθύμνου για την ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ των απορριμμάτων που θέτει ως στόχο την δραστική ΜΕΙΩΣΗ της παραγωγής τους μέσω της ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ/ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ του μεγαλύτερου μέρους των απορριμμάτων του Δήμου Λάμπης, έτσι ώστε τελικά, σε ένα χρονικό ορίζοντα μιας δεκαετίας, να οδηγείται για ταφή μόνο το 10-20% της σημερινής ποσότητας απορριμμάτων του Δήμου μας.

Είναι γνωστό ότι η Περιβαλλοντική Πολιτική σε Ευρωπαικό επίπεδο αλλά και η Ελληνική Νομοθεσία θέτει ως στόχο την εφαρμογή της στρατηγικής για την Πρόληψη, Επαναχρησιμοποίηση και Ανακύκλωση/Κομποστοποίηση των απορριμμάτων που έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση της ποσότητας και επικινδυνότητας των αποβλήτων που καταλήγουν σε τελική διάθεση (ταφή ή καύση). Στην Ελλάδα ο νόμος 2939/2001 για την Εναλλακτική Διαχείριση Συσκευασιών και άλλων Προιόντων προβλέπει μέσω του άρθρου 8 την υποχρεωτική εφαρμογή προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης υλικών συσκευασίας (χαρτι, γυαλί, πλαστικό μέταλλα, ξύλο) και άλλων προιόντων όπως βιοαποικοδομήσιμα οργανικά απόβλητα, ηλεκτρικά/ηλεκτρονικά απόβλητα, παλαιά ελαστικά, ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές, χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια, απόβλητα εκσκαφών και κατεδαφίσεων, ρουχισμό, παλιά επιπλα, οχήματα τέλους κύκλου ζωής. Σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο οι Δήμοι είναι υπεύθυνοι για την οργάνωση και αποτελεσματική εφαρμογή προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης για την επίτευξη δεσμευτικών ποσοτικών στόχων μείωσης απορριμμάτων.
Στα πλαίσια αυτά οι Οικολόγοι Πράσινοι Κρήτης/ Τοπική Κίνηση Ρεθύμνου προτείνουμε:

1. Την οργάνωση προγράμματος Δημοτικής Κομποστοποίησης οργανικών υπολειμμάτων απο οικίες και αγροτική παραγωγή (πράσινα απορρίμματα, κλαδέματα, φυτικά υπολείμματα απο νοικοκυριά και αγροκτήματα) με στόχο την δημιουργία καλής ποιότητας κομπόστ που θα αξιοποιηθεί ως εδαφοβελτιωτικό για αγροκτήματα της περιοχής και για ανάγκες του Δήμου. Μεσα απο το πρόγραμμα αυτό μπορούμε να επιτύχουμε έως και 35% μείωση της ποσότητας των απορριμμάτων που σήμερα οδηγούνται για ταφή και είναι υπεύθυνα για την παραγωγή βιοαερίου και άλλων αέριων ρύπων (αέρια που συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή και την ατμοσφαιρική ρύπανση) και των επικίνδυνων στραγγισμάτων σε ΧΥΤΑ.

2. Την συνεχή ενημέρωση, ευαισθητοποίηση των δημοτών για αποφυγή προιόντων με περιτή συσκευασία, την αποφυγή πλαστικής τσάντας μιας χρήσης, την προτίμηση σε τοπικά προιόντα που διατίθενται σε συσκευασίες πολλαπλής χρήσης (π.χ γυάλινα μπουκάλια αναψυκτικών και μπύρας που επιστρέφονται).
3. Την άμεση έναρξη προγράμματος χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας με το σύστημα των μπλέ κάδων για χαρτί, γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο, σιδηρούχα μέταλλα, τετραπακ, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, με ταυτόχρονη ενημέρωση των δημοτών για την ουσιαστική συμμετοχή τους στο πρόγραμμα και την αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης.
4. Την οργάνωση προγραμμάτων διαχείρισης με ξεχωριστή συλλογή και ανακύκλωση προιόντων όπως:
Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές
Μπαταρίες και συσσωρευτές
Χρησιμοποιημένα ελαστικά
Χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια
Χρησιμοποιημένα λάδια απο κουζίνες/εστιατόρια
Ληγμένα φάρμακα, σπασμένα θερμόμετρα υδραργύρου
Συσκευασίες απο χρησιμοποιημένα/ληγμένα φυτοφάρμακα (έμφαση ωστόσο θα πρέπει να δοθεί στην μείωση της χρήσης των αγροχημικών που είναι υπεύθυνα για την αύξηση των θανάτων απο καρκίνο και για σοβαρές βλάβες στα οικοσυστήματα και τη βιοποικιλότητα)
Οχήματα τέλους κύκλου ζωής
Παλαιά έπιπλα
Ρουχισμό και παλαιά υποδήματα
Απόβλητα εκσκαφών κατεδαφίσεων

Τα οφέλη απο την εφαρμογή των παραπάνω προγραμμάτων είναι πολλαπλά και αφορούν όχι μόνο στην προστασία του πολύτιμου περιβάλλοντος της περιοχής μας και της σπάνιας βιοποικιλότητας της, αλλά και στην επίτευξη κοινωνικών στόχων, την ενδυνάμωση της κοινωνικής αλληλεγγύης και υπευθυνότητας, την ισχυροποίηση της τοπικής οικονομίας μέσω της δημιουργίας πολλών νέων θέσεων πράσινης εργασίας, την προστασία της βιώσιμης τουριστικής δραστηριότητας, αλλά και την προστασία της ανθρώπινης υγείας και-κυρίως- του μέλλοντος των παιδιών μας.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι Κρήτης καλούμε την τοπική κοινωνία (του Δήμου Λάμπης) να ανταποκριθεί στο καίριο αίτημα της εποχής μας- εποχή που χαρακτηρίζεται απο μια έντονη και ραγδαία επιδεινούμενη περιβαλλοντική κρίση- για μείωση της ρύπανσης που προέρχεται απο την αυξανόμενη ποσότητα στερεών αποβλήτων με στόχο τα μηδενικά απόβλητα. Μπορούμε να το πετύχουμε, είναι στο χέρι όλων μας.

Μαρία Βιτωράκη,
Αριστείδης Παπαδάκης

Οικολόγοι Πράσινοι Κρήτης
Τοπική Κίνηση Ρεθύμνου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου