Οι όποιες προσπάθειες συμφερόντων για επαναφορά του συγκεντρωτικού σχεδιασμού και της ιδιωτικοποίησης στη διαχείριση των αποβλήτων μέσω των καθυστερήσεων και αγκυλώσεων δεν θα μπορέσουν να ανακόψουν τον σχεδιασμό, διαμηνύουν το Τμήμα Οικολογίας - Περιβάλλοντος και το Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΣΥΡΙΖΑ.

Στο κενό θα πέσει η όποια απόπειρα υπονόμευσης του εθνικού σχεδιασμού για τα απόβλητα με
έμφαση στη διαλογή στην πηγή και την ανακύκλωση
Από την πλευρά της, η Πρωτοβουλία Συνεννόησης για τη Διαχείριση των Αποβλήτων επισημαίνει ότι η ολοκλήρωση του νέου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και η επικύρωσή του αποτελούν εξέλιξη κομβικής σημασίας. Εν τω μεταξύ η πρώτη προσπάθεια υπονόμευσης εκδηλώθηκε χθες από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, η οποία κατέθεσε αίτηση ακύρωσης στο ΣτΕ κατά της Πράξης του υπουργικού Συμβουλίου 49/15-12-2015, με την οποία εγκρίθηκε ο ΕΣΔΑ, προβάλλοντας ως βασικό λόγο ακύρωσης ότι δεν συνοδεύεται από Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ).
Στην κοινή τους ανακοίνωση τα δύο τμήματα του ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζουν πως ο δημόσιος χαρακτήρας της διαχείρισης των απορριμμάτων είναι αδιαπραγμάτευτος. Οι συμπράξεις ιδιωτικού, δημόσιου τομέα (ΣΔΙΤ) οφείλουν να ακολουθούν τους στόχους που θέτει ο ΕΣΔΑ και σε διαφορετική περίπτωση μεταβάλλουν τους όρους της δημόσιας διαχείρισης απορριμμάτων. Θεωρούν επιτακτική την ανάγκη να βρεθούν οι ενδιάμεσες λύσεις για να σταματήσουν τα πρόστιμα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και να προχωρήσει με γρήγορα βήματα η διαλογή στην πηγή, η ανακύκλωση - κομποστοποίηση. Αυτό προϋποθέτει, όπως εξηγούν, την ολοκλήρωση και την εφαρμογή των Τοπικών Δημοτικών Σχεδίων, που θα οργανώσουν τη διαλογή στην πηγή τουλάχιστον μέχρι τους στόχους που θέτει ο ΕΣΔΑ αλλά και την επιτάχυνση των νομικών αλλαγών για να διευκολυνθούν οι δήμοι και οι πολίτες να προχωρήσουν δυναμικά στην ανακύκλωση - κομποστοποίηση.
Εκφράζουν την πλήρη διαφωνία τους με την καύση σύμμεικτων αστικών απορριμμάτων ως μέθοδος διαχείρισης παραπέμποντας στο ΕΣΔΑ, που προβλέπει ότι "μέθοδοι θερμικής ανάκτησης ενέργειας δευτερογενών στερεών στερεών καυσίμων, όπως η καύση, η αεριοποίηση, η πυρόλυση, η αεριοποίηση plasma κ.ά., θεωρούνται διεργασίες υψηλής περιβαλλοντικής όχλησης και βάσει της αρχής της προφύλαξης δεν ενδείκνυνται από τον παρόντα σχεδιασμό". Υπενθυμίζουν ότι η αυστηρή εφαρμογή της πυραμίδας της ευρωπαϊκής οδηγίας, όπως αποτυπώνεται και στον ΕΣΔΑ, προϋποθέτει την εξάντληση των στόχων της διαλογής στην πηγή, της ανάκτησης, της ανακύκλωσης - κομποστοποίησης και έπειτα να αναζητηθούν άλλες λύσεις. Ιδιαίτερα για την Περιφέρεια της Αττικής, όπου κατοικεί ο μισός πληθυσμός της χώρας, η κατάργηση των ΣΔΙΤ και η αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ) πρέπει να ανοίξουν τον δρόμο για την οικολογική διαχείριση απορριμμάτων με κοινωνική δικαιοσύνη, καταλήγει η ανακοίνωση.
Ο ΕΣΔΑ, παρά τα όποια προβληματικά του σημεία, ενσωματώνει βασικές κινηματικές διεκδικήσεις στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων "και για τον λόγο αυτόν συγκεντρώνει μια απροκάλυπτη επίθεση αμφισβήτησης της αξιοπιστίας του και υπονόμευσής του στην πράξη. Από τους πολιτικούς υποστηρικτές τού συγκεντρωτικού μοντέλου διαχείρισης και των φαραωνικών έργων ΣΔΙΤ, τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, το επιχειρηματικό και επιστημονικό 'λόμπι' της καύσης, αλλά και την ηγεσία της ΚΕΔΕ" υπογραμμίζει η ΠΡΩΣΥΝΑΤ. Για την υλοποίηση του νέου ΕΣΔΑ, σε συνδυασμό με τον στόχο για ριζική αναθεώρηση του συστήματος καταθέτει σειρά προτάσεων.