25 Ιαν 2016

Η Ευρωπαϊκή βιομηχανία γυάλινης συσκευασίας για την κυκλική οικονομία


Μια πραγματικά αειφόρος ανάπτυξη στην ΕΕ μπορεί μόνο να επιτευχθεί με μια στροφή προς τη κυκλική οικονομία. Η Ευρωπαϊκή βιομηχανία γυάλινης συσκευασίας δείχνει καθημερινά τις δυνατότητες και τη συμβολή του κλάδου στη προσπάθεια για μια πραγματικά αειφόρο ανάπτυξη στην ΕΕ που μπορεί μόνο να επιτευχθεί με μια στροφή προς τη κυκλική οικονομία. Η συμβολή αυτή απλά θα μπορούσε να καταδειχθεί και από τα ακόλουθα επτά σημεία:1.Πρώτες Ύλες : Αυξανόμενη χρήση υαλοθραύσματος και μείωση κατά 8,4% των πρωτογενών υλικών τα τελευταία 25 χρόνια
2.Καινοτομία: Μείωση του βάρους και έτσι κατά 30% πιο ελαφριές φιάλες από ότι πριν 20 χρόνια
3.Παραγωγή: Συμβολή του κλάδου με 9,5 δις ευρώ στο ΑΕΠ της ΕΕ και 125.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας
4.Διανομή: Με έντονο τοπικό χαρακτήρα με μετακινήσεις σε ακτίνα μικρότερη από 300 χλμ
5. Καταναλωτές: Αύξηση 39% τα τελευταία 20 χρόνια των προϊόντων που είναι συσκευασμένα σε γυαλί
6. Συλλογή: Το 70% όλων των γυάλινων μπουκαλιών ετησίως συλλέγονται για ανακύκλωση
7. Ανακύκλωση: Το γυαλί είναι 100% ανακυκλώσιμο και ο όγκος του γυαλιού που ανακυκλώθηκε στην Ευρώπη αυξήθηκε κατά 132% τα τελευταία 25 χρόνια
 http://thinkglass.gr/new_view/400#.VqZQZU8YE-w

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου