Οι όποιες προσπάθειες συμφερόντων για επαναφορά του συγκεντρωτικού σχεδιασμού και της ιδιωτικοποίησης στη διαχείριση των αποβλήτων μέσω των καθυστερήσεων και αγκυλώσεων δεν θα μπορέσουν να ανακόψουν τον σχεδιασμό, διαμηνύουν το Τμήμα Οικολογίας - Περιβάλλοντος και το Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΣΥΡΙΖΑ.

Στο κενό θα πέσει η όποια απόπειρα υπονόμευσης του εθνικού σχεδιασμού για τα απόβλητα με