30 Ιουν 2016

Η διαχείριση των ΑΕΚΚ χτυπάει κόκκινο. Ευκαιρία να δοθεί μια λύση, επιτέλους

Αγαπητέ μου φίλε,
Μας δίνεται η ευκαιρία, με την πρόσφατη εγκύκλιο1 της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα «Εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις», να μοιραστούμε ορισμένες σκέψεις γύρω από τα ΑΕΚΚ.

Η εγκύκλιος απαλλάσσει τις πολεοδομίες από την υποχρέωση εφαρμογής της ΚΥΑ2 του 2010 για τη διαχείριση των ΑΕΚΚ μέσω των οικοδομικών αδειών, γιατί ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός του 2011 δεν έκανε καμία τέτοια πρόβλεψη, αν και η ΚΥΑ προηγούνταν του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού
διαβάστε περισσότερα...